5421 - Ny pulje med midler til etablering af ladestandere er på vej - puljen forventes at åbne den 1. november 2021

Ny pulje med midler til etablering af ladestandere er på vej - puljen forventes at åbne den 1. november 2021

I politisk aftale af den 25. juni 2021 om udmøntning af grøn transportpulje indgår en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger), og der er nu fremsendt en høring over bekendtgørelse om udmøntningen af denne pulje med høringsfrist den 28. oktober 2021.

Bekendtgørelsen om tilskudspuljen forventes at træde i kraft allerede den 1. november 2021, og der vil være åbnet for ansøgninger i perioden den 1. november 2021 til den 30. november 2021.

Nærmere information om ordningen og ansøgningsportal vil blive tilgængelig på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside www.bpst.dk

Der lægges op til, at Bolig- og Planstyrelsen indenfor en ramme på 33,6 mio. kr. i 2021 kan yde tilskud til etablering af el-ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende almene boligafdelinger indenfor disse rammer:

 

  • Tilskud til anskaffelse af et antal ladestandere på maksimalt 22 kW pr. stander
  • Gravearbejde og kabelføring, som er nødvendig til etableringen af ladestanderne
  • Forstærkning af elforsyning, som er nødvendig for at opnå en brugbar opladningsløsning for ladestanderne
  • Tilskud udgør 25 pct. af de tilskudsberettigede udgifter

 

Jo større antal boliger i boligafdelingen, der ansøges om midler til, des højere prioriteres ansøgningen samt jo længere der er til den nærmeste offentligt tilgængelige ladestander på minimum 11 kW, des højere prioriteres ansøgningen.

Ladestandere skal være tilgængelige for alle bilmærker, og der må ikke stilles krav til opladning, der indebærer udgifter ud over betaling for strøm, der leveres fra ladestanderen.

 

Det er boligorganisationerne, der skal søge puljen på vegne af de boligafdelinger, der ønsker tilskud til etablering af ladestandere – og der kan maksimalt sendes én ansøgning for hver af boligorganisationens afdelinger.


Bolig- og planstyrelsen understreger, at i de tilfælde, hvor der opnås tilsagn om midler fra puljen, skal der leveres dokumentation for beboertilslutningen til at etablere de støttede ladestandere.

 

Bolig- og planstyrelsen henleder desuden opmærksomheden på, at tilskud til etablering af ladestandere efter bekendtgørelsen om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om de minimis-støtte. Det betyder, at boligorganisationen inklusive boligorganisationens afdelinger samlet set maksimalt må have modtaget, hvad der svarer til 200.000 EUR som de minimis-støtte over de seneste tre regnskabsår.

 

BL orienterer så snart vi kender bekendtgørelsen endelige indhold ved offentliggørelsen, og nærmere information findes på styrelsen hjemmeside.

Ved yderligere spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk eller teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mju@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

 

Søger du bolig? - Klik her