1021 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner på grund af corona – til og med 28. februar 2021

Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner på grund af corona – til og med 28. februar 2021

De gældende skærpede tiltag og restriktioner forlænges, når de udløber den 7. februar 2021 – de forlænges foreløbigt til og med den 28. februar 2021.

Der gælder således fortsat et forsamlingsforbud på 5 personer, og der må ikke afholdes indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede samtidig. Det påvirker fortsat også de almene boligorganisationer.

Møder i beboerdemokratiet
For de almene boligorganisationer betyder det, at det stadig ikke er muligt at afholde møder i beboerdemokratiet, herunder afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger.

De midlertidige regler om fravigelse af regler på boligområdet på grund af COVID-19 gælder fortsat, og det betyder, at der er mulighed for - efter en konkret vurdering af de enkelte møder - at aflyse eller udskyde afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger. Der gælder også særlige regler omkring beslutningskompetence og muligheden for afholdelse af valg til repræsentantskab, organisations- og afdelingsbestyrelsen.

Boligorganisationerne som arbejdsplads
Forsamlingsforbuddet gælder dog fortsat ikke i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge – og der er fortsat ikke tale om en nedlukning af andre arbejdspladser end de, der er omfattet af restriktionerne. Driften i boligorganisationerne opretholdes således.

Myndighederne opfordrer dog kraftigt til, at alle arbejdsgivere sikrer, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Myndighederne opfordrer også endnu en gang til, at de, som er nødt til fysisk at møde ind på arbejde, lader sig teste én gang om uge – også selvom man ikke udviser symptomer på smitte med coronavirus – og at man naturligvis ikke møder på arbejde, hvis man har symptomer.

Det boligsociale område betragtes fortsat som en kritisk funktion og er således ikke påvirket af opfordringen til hjemmearbejde.

Yderligere information
Se mere på BL’s coronasite og kontakt BL’s coronahotline på corona@bl.dk, hvis der er spørgsmål til reglerne og restriktionerne.

Det forventes, at der efter den 28. februar 2021 vil ske en langsom genåbning og lempelse af restriktionerne.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 29.01.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her