0821 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner for at bevare kontrollen med coronaepidemien

Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner for at bevare kontrollen med coronaepidemien

Den fortsat tiltagende samfundsmitte med den britiske virusvariation betyder, at alle gældende skærpede tiltag og restriktioner forlænges fra den 18. januar og foreløbigt til og med den 7. februar 2021.

Det er således fortsat forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede samtidig – og muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer gælder fortsat ikke.

Der gælder stadig en anbefalet afstand på to meter, når man færdes blandt andre.

Restriktioner for restauranter, detailhandlen, liberale serviceerhverv, skoler samt kultur-, idræts, forenings- og fritidsaktiviteter mv. gælder også fortsat.

Myndighederne gentager den kraftige opfordring til hjemmearbejde og opfordringen til at nedtone det sociale liv ved at aflyse alle ikke-nødvendige private aftaler.

Myndighederne opfordrer som noget nyt til, at alle, som er nødt til fysisk at møde ind på arbejde, lader sig teste én gang om ugen – også selvom man ikke udviser symptomer på smitte med coronavirus.

Forlængelsen af de skærpede restriktioner og tiltag betyder, at der stadig ikke kan afholdes møder i beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer, hvis antallet af deltagere overstiger fem personer. Det rammer hovedsageligt afdelingsmøderne og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, hvor der forsamles mere end 5 personer. Set i lyset af den aktuelle coronasituation anbefaler BL, at der pt. ikke afholdes fysiske møder – uanset om antallet af deltagere er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – for at undgå smittespredning.

Forsamlingsforbuddet gælder dog fortsat ikke i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge – og der er fortsat ikke tale om en nedlukning af andre arbejdspladser end de, der er omfattet af restriktionerne.

BL anbefaler således fortsat, at driften i boligorganisationerne opretholdes – men at der arbejdes hjemme i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, at afstandsanbefalingerne iagttages, og at boligorganisationerne opfordrer medarbejdere, som er nødt til fysisk at møde ind på arbejde, til at lade sig teste én gang om ugen – også selvom man ikke udviser symptomer på smitte med coronavirus – samt at medarbejdere ikke møder på arbejde, hvis man har symptomer.

Øvrige generelle tiltag – som f.eks. krav om mundbind - gælder fortsat til og med den 28. februar 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt pressemeddelelse og pjece om restriktioner og tiltag efter pressemødet den 13. januar kl. 19.

BL’s coronasite giver svar på mange af de af spørgsmål, der er om coronasituationen i de almene boligorganisationer – herunder nærmere omkring aflysning eller udskydelse af møder i beboerdemokratiet.

BL’s coronahotline kan kontaktes på corona@bl.dk, hvis der er spørgsmål, der ikke besvares på coronasitet, eller ved tvivl om forståelsen og rækkevidden af de gældende regler og restriktioner.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 14.01.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her