0721 - Ingen krav til Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for eksisterende bygninger efter ændringer i BR 18

Ingen krav til Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for eksisterende bygninger efter ændringer i BR 18

BL har fået forespørgsler omkring reglerne for krav til DKV-planer for eksisterende bygninger.

Med løbende ændringer i Bygningsreglementet (BR 18), hvor der stilles højere krav til bl.a. brandsikkerhed, er der opstået usikkerhed om den præcise tolkning af de nye regler. Der sås tvivl om, hvorvidt alle bygninger inkl. eksisterende bygninger skal have tilknyttet en DKV-plan.

 

BL har på den baggrund henvendt sig til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der har oplyst, at det ikke er et krav i Bygningsreglementet (BR 18), at alle bygninger inkl. de eksisterende bygninger skal have tilknyttet en DKV-plan.

 

Styrelsen henviser til Bygningsreglementet (BR 18) i § 141, stk. 4, hvor der ikke stilles krav om, at der for brandtekniske installationer, der er etableret efter reglerne i tidligere bygningsreglementer, skal udføres løbende akkrediteret funktionstest eller systemintegrationstest.

 

For disse anlæg kan den eksisterende procedure for test eller inspektion af akkrediterede virksomheder fortsættes som angivet for det enkelte anlæg i byggetilladelsen.

 

Det betyder, at reglerne i Bygningsreglementet (BR18) kun gælder fremadrettet, hvorfor reglerne således ikke er bagudrettet.

 

Yderligere spørgsmål til ovenstående kan stilles til juridisk konsulent Christina Iversen på mail civ@bl.dk eller teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mail mju@bl.dk.Med venlig hilsenBent Madsen / Mikkel Jungshoved

 

Søger du bolig? - Klik her