0621 - Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energistyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Bekendtgørelsen træder delvist i kraft den 1. januar 2021 og den 1. juli 2021. De nye bestemmelser har betydning for energimærkningen af de almene boliger.

Samlet energimærkning af række-, kæde- eller dobbelthuse som udlejes
Der er blandt andet tale om indførelsen af en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 6, stk. 3, hvor det bliver muligt at lave én samlet energimærkning for bygninger til udlejning, der er enten række-, kæde- eller dobbelthuse. Der er krav om samme BBR-anvendelseskode for bygningen, at ejeren er den samme, at der er samme opvarmningsform og ensartet klimaskærm.

Den nye bestemmelse betyder, at der sker en betydelig økonomisk besparelse for de almene boligafdelinger, da der ikke længere skal udstedes energimærkninger for den enkelte boligenhed, men at man kan udfærdige et energimærke for alle boligerne på baggrund af en fysisk  besigtigelse af en enkel bolig, når de omfattede bygninger skal energimærkes.

I forbindelse med Landsbyggefondens granskning af bygninger og bygningsvedligehold vil der udarbejdes eller opdateres energimærker på de bygninger, hvor energimærkningen er forældet eller mangler. De nye regler om en samlet energimærkning, der foretages i forbindelse med Landsbyggefondens granskning, vil først finde anvendelse fra den 1. juli 2021, hvorfor der frem til den dato vil udarbejdes energimærkninger efter den gamle bekendtgørelse.

Det skal bemærkes, at energimærkningen kun omfatter almene boligafdelinger, der ejes af almene boligorganisationer, hvorfor selvstændige afdelinger, der er servicearealer, ikke omfattes af granskningen og energimærkningen.

Bestemmelsen træder som den eneste først i kraft den 1. juli 2021.

Øvrige ændringer
Derudover er der en række andre ændringer af betydning for de almene boligorganisationer:

  • Tidligere bestemmelse om, at Energistyrelsen automatisk sender energimærkning til den kommunale bygningsmyndighed, er udeladt i den nye bekendtgørelse. Dette skyldes, at bygningsejere efter lovbekendtgørelse om fremme af energibesparelser i bygninger selv er forpligtet til at sende energimærkningen for nybyggeri til den kommunale bygningsmyndighed.

  • Der indføres desuden en ny bestemmelse, hvorefter der nu bliver adgang til at gøre energimærkninger ugyldige. Bestemmelsen finder alene anvendelse i særlige tilfælde, og hvor berigtigelse ikke kan opnås, f.eks. fordi det certificerede energimærkningsfirma ikke længere eksisterer og dermed ikke kan rette et eventuelt fejlbehæftet energimærke.

  • Klageadgangen til Energiklagenævnet udvides, hvorfor klage over en afgørelse om et ugyldigt energimærke kan påklages til Energiklagenævnet.


Disse øvrige ændringer har virkning fra 1. januar 2021.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 13.01.2021 | Sidst opdateret: 13.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her