0521 - Ny affaldsaktørbekendtgørelse pr. 1. januar 2021

Ny affaldsaktørbekendtgørelse pr. 1. januar 2021

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har for nyligt offentliggjort en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021.

Den nye bekendtgørelse har betydning for alle grundejere og virksomheder i landets kommuner, herunder de almene boligorganisationer.

De ændringer, som er relevante for de almene boligorganisationer som grundejere, er:

  • Der er nu indført krav om, at kommunalbestyrelsen også skal etablere indsamlingsordninger for plast-, mad-, drikkekarton- og tekstilaffald, hvortil der skal fastsættes og opkræves gebyr.

  • Kommunalbestyrelsen har ikke længere pligt til at fastsætte gebyret for erhvervsaffald ud fra virksomhedens branchekode og antal ansatte.

 

BL’s høringssvar
Den 9. november 2020 afgav BL høringssvar på udkastet til affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor BL opfordrede til, at det skal være en pligt og ikke kun frivilligt for kommunalbestyrelsen at fastsætte fordelingen af omkostningerne ud fra typen af husholdning, f.eks. enfamilieshus og etageejendom.

I høringssvaret fremgår de argumenter, som BL mener, at kommunerne bør iagttage, når de fastsætter taksstrukturen i kommunen.

Desværre er det med den nye bekendtgørelse stadig kun frivilligt for kommunalbestyrelsen at differentiere affaldsgebyrets fordeling ud fra typen af husholdning.

Implementeringen af EU’s sorteringskrav vil øge kommunens affaldsomkostninger
Det forventes, at EU’s krav om sortering af 9 affaldsfraktioner og krav om genanvendelse pr. 1. juli 2021 vil medføre en stigning i affaldsgebyrerne landet over. Tekstilaffald skal som den 10. affaldsfraktion senest sorteres fra den 1. januar 2022.

BL har tidligere i BL informerer opfordret BL’s medlemmer til at undersøge takststrukturen i de pågældende kommuner. Hvis en kommunes taksstruktur er uhensigtsmæssig i forhold til at sikre kostægte affaldsgebyrer, opfordrer BL boligorganisationerne i kommunen til at gå sammen om at indlede en dialog med kommunen.

Boligorganisationernes øgede fokus på takststrukturerne kan således være med til at sikre, at affaldsgebyret er kostægte, også når de nye krav fra EU indføres i praksis.

BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationerne i forhold til dialog og samarbejde med kommunerne om disse udfordringer. Kontaktoplysninger på de lokale kredskonsulenter kan ses her.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 08.01.2021 | Sidst opdateret: 08.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her