0321 - Forsamlingsforbud og undtagelsen om 500 siddende deltagere

Forsamlingsforbud og undtagelsen om 500 siddende deltagere

Ved pressemødet om coronasituationen den 5. januar 2021 blev der varslet, at der ville komme ændringer til undtagelserne til forsamlingsforbuddet. Myndighederne har nu offentliggjort, at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer ikke længere finder anvendelse. Dette er gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12.

Som opfølgning på BL Informerer nr. 0121 – hvor BL orienterede om, at det lille forsamlingsforbud på maks. 10 personer ændres til 5 personer, afstandskravet ændres fra én til to meter, og regeringen kraftigt appellere om at blive hjemme – er der nu offentliggjort nærmere om, hvilke undtagelser til forsamlingsforbuddet, der er er fjernet eller ændret.

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt pressemeddelelse og pjece omkring det skærpede forsamlingsforbud, undtagelserne og de øvrige tiltag.

Det fremgår, at undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer - herunder møder i beboerdemokratiet - ikke længere finder anvendelse. Dette er gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00 - og gælder umiddelbart indtil videre til og med den 17. januar 2021.

Myndighederne overvejer, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge.

Det betyder, at der pt. ikke kan afholdes møder i beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer, hvis antallet af deltagere overstiger fem personer. Set i lyset af den aktuelle coronasituation anbefaler BL, at der pt. ikke afholdes fysiske møder – uanset om antallet af deltagere er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – for at undgå smittespredning.

Det vides ikke om muligheden for at være op til 500 siddende personer til arrangementer vil blive genindført den 18. januar 2021, men det må forventes, at der gælder skærpede krav i en periode fremover.

BL anbefaler fortsat, at driften i boligorganisationerne opretholdes – og at afstandskravene iagttages.

BL’s coronahotline kan kontaktes på corona@bl.dk.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

Oprettelse: 06.01.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her