0221 - To nye tilskudsordninger til almene boliger på de mindre øer

To nye tilskudsordninger til almene boliger på de mindre øer

Fra den 1. januar 2021 kan almene boligorganisationer via kommunalbestyrelsen ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et engangstilskud til etablering af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger på småøerne og i de fire ø-kommuner samt om et tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

Tilskud til etablering af almene boliger på småøerne og de fire ø-kommuner
I puljen til engangstilskud er der afsat 29,1 mio. kr., og tilskuddet ydes til nedbringelse af anskaffelsessummen for alment byggeri. Tilskuddet udgør 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig. Ansøgningsfristen til puljen er løbende i perioden fra 2021 til 2026.

Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne
I puljen til nedsættelse af huslejen er der afsat 6,1 mio. kr., og tilskuddet udgør årligt 20.200 kr. pr. bolig. Ansøgningsfristen for tilskud til nedsættelse af huslejen er d. 31. januar 2021.

Der kan læses mere om tilskudspuljen til etablering af almene boliger på småøerne og de fire ø-kommuner og tilskudspuljen til nedsættelse af huslejen på småøerne på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Baggrund og lovgrundlag
Puljerne er en udmøntning af den del af Grøn Boligaftale, som skal styrke udbuddet af almene boliger på småøerne og i de fire ø-kommuner.

Udover de to puljer kan kommunerne – som led i aftalen - godkende overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen på småøerne.

Tilskuddene ydes på baggrund af reglerne i bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 06.01.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her