6220 - Forlængelse af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Forlængelse af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

De midlertidige regler for almene boligorganisationer, der er gældende for at tage højde for forsamlingsforbuddet som følge af coronavirus, er blevet forlænget til 15. december 2020 – og suppleret med en præcisering af de midlertidige regler om afstemning ved fuldmagt på afdelingsmøder.

Den 4. april 2020 trådte bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kraft og blev den 1. juli forlænget frem til 1. oktober – som orienteret om i BL Informerer nr. 1920 og nr. 3620.

Bekendtgørelsen gav mulighed for at fravige reglerne for de almene boligorganisationer omkring afholdelse af møder i beboerdemokratiet, godkendelse af budgetter og regnskaber, valg af medlemmer til de beboerdemokratiske organer og frister for forbrugsregnskaber.

Bekendtgørelsen er nu forlænget til 15. december 2020, dog med undtagelse af bestemmelserne om frister for forbrugsregnskaber.

Bekendtgørelsen præciserer desuden, at boligorganisationen kan begrænse antallet af fuldmagter ned til, at en husstand kun kan have fuldmagt fra en anden husstand. Dette har tidligere blot være meldt ud fra ministeriet til BL som fortolkningsbidrag, men fremgår nu direkte af bekendtgørelsen.

Ministeriet har desuden orientereret nærmere omkring forståelsen af reglerne i ”Skrivelse om ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet”.

Ministeriet forklarer i skrivelsen nærmere omkring forsamlingsforbud og lokale sundhedsmæssige tiltag i forhold til møder i beboerdemokratiet – som også er beskrevet i BL Informerer nr. 5420 og 6020 – og omkring fuldmagter og forhåndstilmelding til møder.

Der har særligt været rejst spørgsmål om reglen og fristen om forhåndstilmelding indtil 2 uger før repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder. Formålet med bestemmelsen er at lette planlægningen af disse møder og åbne mulighed for at flytte møder fysisk, hvis der er større interesse for at deltage end forventet. Men samtidig giver fristen udfordringer ved indkaldelse til ekstraordinære afdelingsmøder, hvor møderne typisk indkaldes med 2 ugers varsel.

Ministeriet har nu meldt ud, at tidsbegrænsningen skal forstås sådan, at tilmeldingsfristen højst må ligge 2 uger før mødet – for at beboerne ikke skal tilmelde sig alt for lang tid før mødets afholdelse, men at boligorganisationen dog har tid til at planlægge i forhold til indretning af lokaler mv. Således kan reglen også harmonere med det kortere varsel, som der indkaldes med til ekstraordinære afdelingsmøder.

Husk at der altid er mulighed for at stille spørgsmål via BL’ særlige coronahotline på corona@bl.dk.

Vi opdaterer også hele tiden vores coronasite på bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 24.09.2020 | Sidst opdateret: 24.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her