6120 - Regulering af maksimumhuslejen 2021

Regulering af maksimumhuslejen 2021

Maksimumhuslejen reguleres for 2021, jf. overenskomsten for ejendomsservice mellem ESL og BL 2020 -2023.

Maksimumhuslejen pr. 1. januar 2021 er 529 kr. pr. kvm.

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Der skal foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2020, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2021. Dette skal ske, uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

 

 

Søger du bolig? - Klik her