5820 - Boligorganisationer bidrager til kommunale beredskaber

Boligorganisationer bidrager til kommunale beredskaber

BL følger situationen vedrørende coronavirus/covid-19 tæt og videreformidler løbende og hurtigst muligt udmeldinger fra sundhedsmyndighederne til medlemmerne. Udmeldingerne udsendes via BL Informerer, ligesom der løbende offentliggøres spørgsmål/svar på BL’s coronasite, hvorfra der linkes til relevante retningslinjer.

Det anbefales desuden, at man løbende følger med på coronasmitte.dk, som er myndighedernes samlede indgang til nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19.

De første måneder af coronakrisen blev håndteret ved implementeringen af en række generelle og nationale tiltag og retningslinjer til begrænsningen af smittespredning i Danmark.

Vi er nu gået ind i sjette måned med coronavirus, og der arbejdes nu med en langt mere lokal og målrettet smitteinddæmning. Særlige tiltag rettes imod de geografiske områder og målgrupper, hvor der er smitteudbrud og en stigning i antallet af smittede. Eksempler herpå er Hjørring, Aarhus, Silkeborg og Ringsted, hvor lokale smitteudbrud er blevet håndteret ved lokale tiltag og tilpassede løsninger.

Den 7. september 2020 meldte sundhedsmyndighederne skærpede restriktioner ud for Odense Kommune, Københavns Kommune og omegnskommuner. Som behandlet i BL Informerer 5420, berører det i alt 18 kommuner.

Det er kommunernes ansvar at håndtere lokale udbrud af smitte. Erfaringerne fra bl.a. Aarhus og Silkeborg har vist, at de almene boligorganisationer er helt centrale i kommunernes beredskab. Boligorganisationerne kan sammen med andre aktører dele viden om målgrupper og lokale forhold samt være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst.

BL anbefaler således, at medlemmerne i hele landet fortsat nøje følger myndighedernes udmeldinger om lokale smitteudbrud og bidrager til det gode samarbejde med kommunerne omkring inddæmning af coronavirus.

Spørgsmål til boligorganisationernes rolle i de kommunale beredskaber kan rettes til den lokale BL-kredskonsulent.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Annesophie Hansen

 

Oprettelse: 11.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her