5620 - Ændring i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer (om ladestandere og arealudviklingsselskaber)

Ændring i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer (om ladestandere og arealudviklingsselskaber)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort ændringer til bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. (Ladestandere og arealudviklingsselskaber). Ændringerne er trådt i kraft den 2. september 2020.

Ændringerne har betydning for boligorganisationernes muligheder for at etablere og drifte ladestandere til el-biler samt at kunne indgå i et arealudviklingsselskab i forbindelse med gennemførelse af en fælles udviklingsplan i de hårde ghettoområder.

Etablering af ladestandere i boligafdelingerne
Den nye bestemmelse giver en boligafdelings mulighed for at etablere og drifte egne ladestandere til elbiler på afdelingens parkeringsarealer. Det er ikke krav. Det er fortsat muligt at lade eksterne parter stå for etablering og drift af ladestanderne.

Det er afdelingsmødet, der beslutter, om der skal ske etablering og drift af ladestandere til elbiler på en boligafdelings parkeringsarealer efter reglerne i lov om almene boliger § 37. Dette gælder også beslutning om økonomien forbundet hermed, antallet af ladestandere, hvilken type og under hvilke betingelser den enkelte kan benytte ladestandere mv.

Ændringerne fremgår af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. § 9, stk. 1, nr. 6.

Etablering af og indskud i arealudviklingsselskaber
Der er skabt hjemmel i sideaktivitetsbekendtgørelsen til at etablere og foretage indskud i et selskab, der deltager i et arealudviklingsselskab.

Et arealudviklingsselskab er en mulighed for et samarbejde omkring implementeringen af de fælles udviklingsplaner i de hårde ghettoområder, som omfatter frasalg af arealer til opførelse af private boliger.

For at boligorganisationen kan deltage, skal boligorganisationen oprette en særlig almen afdeling for indskud i selskabet. Efter afviklingen af deltagelsen i arealudviklingsselskabet, skal afdelingen likvideres.

Forudsætningerne for at foretage indskud er:

  • at etableringen af arealudviklingsselskabet er nødvendigt for at kunne implementere udviklingsplanen
  • at selskabet sælger mindst 100.000 m2 etageareal i byggeretter
  • at kommunen og en privat part deltager i arealudviklingsselskabet
  • at kommunen godkender dispositionen om at foretage indskud i et selskab og efterfølgende afhænde arealer.


Ændringerne fremgår af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. § 22 a.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt orienteringsbrev til kommunerne og de almene boligorganisationer, som beskriver ændringerne nærmere.

BL har i forbindelse med høringen om ændringerne fremsat ønske i vores høringssvar om øgede muligheder for arealudviklingsselskaber i forhold til det styrelsen har lagt op til, hvilket der fortsat arbejdes for.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her