5520 - Undersøgelse af det frivillige beboerengagement i almene boligområder

Undersøgelse af det frivillige beboerengagement i almene boligområder

BL’s repræsentantskab har i Handlingsplan 2019/2020 vedtaget, at der skal udarbejdes en strategi for frivillighed for at: ”sikre et bedre fundament for det frivillige engagement i vores boligområder og blandt de almene beboere, og styrke vores profil i offentligheden som en civilsamfundsaktør med stærke foreningsdemokratier og -aktiviteter.”

Arbejdet med frivilligstrategien er i fuld gang, og i den forbindelse gennemføres frem til 9. oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse. Formålet er at opnå viden om, hvor mange almene beboere, der engagerer sig aktivt i boligområdet og karakteren af deres frivillige engagement.

Vi har brug for jeres hjælp
Alle BL’s medlemmer vil torsdag den 10. september modtage en mail på hovedmailadressen med link til et digitalt spørgeskema med seks spørgsmål. Vi vil gerne bede om jeres hjælp til at videresende denne mail til alle formænd- og kvinder i jeres afdelingsbestyrelser, da de har indsigt i de lokale frivilligaktiviteter. På den måde bidrager I direkte til arbejdet med BL’s frivilligstrategi.

Besvarelserne indsendes via spørgeskemaet direkte til BL’s sekretariat. I vil som boligorganisationer desuden modtage et samlet overblik over besvarelserne fra jeres egne afdelinger. Overblikket vil fx kunne bruges til at styrke egen indsats for at fremme det frivillige engagement blandt beboerne og styrke dialogen med eksterne aktører i den lokale interessevaretagelse.

Spørgsmål til arbejdet med frivilligstrategien i øvrigt kan rettes til Rikke Lønne på ril@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Rikke Lønne

 

 

 

Oprettelse: 09.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her