5420 - Lokale tiltag og ændring af det lille forsamlingsforbud i 18 kommuner på grund af stigning i coronasmitten

Lokale tiltag og ændring af det lille forsamlingsforbud i 18 kommuner på grund af stigning i coronasmitten

Der er pr. 7. september 2020 indført lokale restriktioner i 18 kommuner i Hovedstadsområdet og Odense fra denne dato og indtil videre for de næste 14 dage.

De lokale restriktioner medfører bl.a., at der lokalt i de omhandlende kommuner kun må forsamles max 50 personer i stedet for 100 personer.

Det lille forsamlingsforbud regulerer for de øvrige kommuner, at der fortsat maksimalt må forsamles 100 personer.

Der gælder dog en del undtagelser til det lille forsamlingsforbud, herunder møder i boligorganisationerne, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. Det betyder, at man må deltage op til 500 siddende personer i møder uden at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det fremgår af de midlertidige regler på de almene boligområde, at udskydelse/aflysning af møder alene er muligt, så længe et forsamlingsforbud forhindrer afholdelse af møderne. Trafik- og Boligministeriet har imidlertid overfor BL tilkendegivet, at bekendtgørelsen kan fortolkes således, at når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko, kan de midlertidige regler finde anvendelse, uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v. Det er dog vigtigt, at der er iværksat ekstraordinære tiltag fra sundhedsmyndighedernes side for at imødegå smitterisiko.

Boligorganisationen har således mulighed for at beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmøder samt udskyde repræsentantskabsmøder, hvis der lokalt er udstedt særlige tiltag af sundhedsmyndighederne for at undgå smittespredning i netop det geografiske område, hvor boligorganisationen/boligafdelingen er beliggende.

Det er boligorganisationens bestyrelse, der må foretage den konkrete vurdering i forhold til om det enkelte møde skal afholdes.

De 18 kommuner, der pt. er ramt af lokale restriktioner, er følgende:

Odense Kommune
Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Tårbæk Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune

De øvrige tiltag, som gælder for de berørte kommuner, fremgår på Sundheds- og Ældreministeries hjemmeside, hvor sundhedsmyndighederne bl.a. opfordrer til at undgå trængsel i den kollektive trafik, øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger, at flest aktiviteter foregår udendørs m.m.

Der er dog endnu ikke foretaget de formelle juridiske ændringer af det lille forsamlingsforbud i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. De forventes snarest.Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 07.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her