5220 - Ændring i udmelding om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder under corona

Ændring i udmelding om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder under corona

BL har i BL Informerer nr. 4920 orienteret nærmere omkring brugen af fuldmagter på afdelingsmøder, og hvordan boligorganisationen skal forholde sig til denne midlertidige pligt i forbindelse med risikoen for coronasmitte.

Trafik- og Boligministeriet har tidligere meldt ud, at det er ministeriets opfattelse, at det vil være muligt at begrænse antallet af fuldmagter, men vurderede efter konkret forespørgsel, at der ikke kunne ske en begrænsning, hvor en husstand kun kan medbringe én fuldmagt (to stemmer).

Ministeriet har nu revurderet dette og meddelt BL, at ministeriet nu vurderer, at det er muligt for boligorganisationerne at fastsætte en begrænsning på brugen af fuldmagter til én fuldmagt pr. husstand – altså således, at en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand.

Ministeriet meddeler også, at bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) vil blive forlænget, når den udløber med udgangen af september 2020, og i den forbindelse vil ministeriet angive nærmere om brugen af fuldmagter.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen


Oprettelse: 20.08.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her