5020 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter lokale tiltag på grund af stigende coronasmitte

Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter lokale tiltag på grund af stigende coronasmitte

Smittetrykket er forskelligt rundt om i landet, og i øjeblikket iværksættes lokale tiltag for at begrænse smittespredningen, bl.a. i Aarhus og omegn.

Det skaber bekymringer for afholdelse af afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder i nærtstående fremtid, og BL har modtaget en del spørgsmål herom fra flere berørte boligorganisationer.

Det kræver en lovhjemmel at fravige reglerne om afholdelse af møderne i beboerdemokratiet.

De midlertidige regler i bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) giver alene mulighed for aflysning eller udskydelse af afdelingsmøderne og udskydelse af repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, så længe et forsamlingsforbud forhindrer afholdelse af møderne.

Pt. er forsamlingsforbuddet mange steder ikke en hindring, da det er muligt at afholde møder i beboerdemokratiet med op til 500 siddende deltagende.

Der er i de midlertidige regler ikke taget højde for, at et stigende smittetryk og lokale tiltag kan anses som en hindring for afholdelse af møderne – og det giver tvivl om den nødvendige hjemmel til at udskyde eller aflyse møder.
BL har drøftet det med Transport- og Boligministeriet, der har givet følgende tilbagemelding:


Når der som i Aarhus er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko, er det ministeriets opfattelse, at reglerne i coronabekendtgørelsen kan finde anvendelse, uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v. Det er dog vigtigt, at der er iværksat ekstraordinære tiltag fra sundhedsmyndighedernes side for at imødegå smitterisiko”. 

Boligorganisationerne kan således anvende de midlertidige regler på området og beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmøder samt udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, hvis der lokalt er udstedt særlige tiltag af sundhedsmyndighederne for at undgå smittespredning i netop det geografiske område, hvor boligorganisationen/boligafdelingen er beliggende.


 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 14.08.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her