4820 - Afklaring om nye regler for maksimumsbeløb

Afklaring om nye regler for maksimumsbeløb

BL har i BL informerer 2720 oplyst om ændring af reglerne for maksimumbeløbet i støttebekendtgørelsen. 

 

I pågældende BL Informerer fremgår, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt BL, ”at beregningen af maksimumbeløbet afhænger af, om skema A er indsendt før eller efter ikrafttrædelsen af de nye regler. Er skema A indsendt til kommunen inden 1. august 2020, så vil skema B blive behandlet efter de tidligere gældende regler.”

 

BL er blevet bekendt med, at formuleringen ”indsendt” ikke accepteres af kommunerne ved behandling af skema A inden 1. august 2020. Derfor har BL været i kontakt med styrelsen på ny. 

 

Styrelsen har oplyst, at de har været i dialog med KMD og vurderer nu, at det er den dato, som kommunalbestyrelsen indberetter som tilsagnsdato for skema A for projektet, der afgør hvilke maksimumsbeløb, der gælder.  Styrelsen er dermed enige i kommunernes fortolkning. Det er beklageligt, at dette ikke har været afklaret tidligere.

 

Anvendelse af de tidligere maksimumsbeløb før 1. august 2020 kræver derfor, at boligorganisationen inden denne dato har indsendt skema A oplysninger til kommunen, og at kommunalbestyrelsen har godkendt skema A. Dermed bliver det afgørende den tilsagnsdato, der indberettes i BOSSINF-STB og ikke datoen for, hvornår skema A oplysningerne er indsendt til kommunen.

 

En tilsagnsdato før 1. august vil medføre, at de tidligere maksimumsbeløb vil gælde for projektet på skema B. En tilsagnsdato efter 1. august vil medføre, at de nye maksimumsbeløb vil gælde for projektet på skema B. 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan juridisk konsulent Christina Iversen kontaktes på civ@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

Oprettelse: 30.07.2020 | Sidst opdateret: 30.07.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her