4720 - Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100 personer

Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100 personer

Den 8. juli 2020 er det lille forsamlingsforbud på 50 personer ændret til 100 personer. Det er således nu muligt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor højst 100 personer er samlet.

Forbuddet gælder stadig både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv., men der er fortsat undtagelser til forbuddet:

  • Forbuddet gælder således fortsat ikke for forsamlinger i lokaler eller på lokaliteter, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned – og der kan derfor afholdes sådanne arrangementer, herunder afdelingsmøder i boligafdelingerne, med op til 500 deltagere.

  • Forbuddet gælder stadig ikke i private boliger og i private haver. Men forbuddet gælder i boligafdelingernes gårdanlæg og lignende arealer, som beboerne råder over.

  • Forbuddet gælder heller ikke for sommeraktiviteter såsom sommerlejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år, når aktiviteten er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.


Der er flere undtagelser. De fremgår af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19


Den 8. august 2020 bliver det tilladt at forsamles op til 200 personer, hvis den, der afholder arrangementet eller råder over lokaliteter, er en juridisk person eller erhvervsdrivende.
(Denne forhøjelse af forsamlingsforbuddet blev dog ophævet igen den 7. august 2020 og nåede ikke at træde i kraft)

Det store forsamlingsforbud for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede, gælder stadig indtil videre til den 31. august 2020. Nogle af de arrangementer, der er undtaget fra det lille forsamlingsforbud, er omfattet af det store forsamlingsforbud – og der må derfor fortsat ikke forsamles mere end højst 500 personer til f.eks. afdelingsmøder.

Læs mere på BL’s corona-site.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen


Oprettelse: 08.07.2020 | Sidst opdateret: 11.08.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her