4620 - Realdania lancerer støttepulje på 5 mio. kr. til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

Realdania lancerer støttepulje på 5 mio. kr. til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

I forbindelse med Transport- og Boligministeriets lancering af ”Den frivillige bæredygtighedsklasse” har Realdania afsat en støttepulje, som skal fremme implementeringen af den frivillige bæredygtighedsklasse i byggerier.

Puljens midler skal anvendes til at fremme det indledende afprøvningsarbejde i et allerede fuldt finansieret byggeri ved at hjælpe professionelle bygherrer til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse.

Rammen på de 5 mio. kr. skal anvendes til at støtte ca. 25 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. Herudover skal puljen være med til at sikre, at erfaringerne fra testningen samles i en vidensbank, så arbejdet med bæredygtighedsklassen optimeres mest muligt, og at overgangen fra frivillig til obligatorisk bæredygtighedsordning forberedes bedst muligt.

Man kan læse mere omkring Realdanias pulje, herunder krav til ansøgning, hvor meget der kan ansøges for mv. på Realdanias hjemmeside.

Der er ansøgningsfrist den 24. august. Ansøgningerne forventes færdigbehandlet primo september 2020.

Almennet har også informeret omkring puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse, og det er muligt at kontakte Almennet for yderligere information omkring almene byggeprojekter og Realdanias midler.

Baggrund

Danmark har med sin ambitiøse klimalov sat rammerne for, hvilke klimamål der skal nås inden henholdsvis 2030 og 2050. Som led heri i, har Transport- og Boligministeriet ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udviklet en frivillig bæredygtighedsklasse, der skal sætte skub i den grønne omstilling indenfor byggeriet. Med et bredt fokus på klimaaftryk, totaløkonomi og godt indeklima får bygherren et nyt værktøj til at sikre bæredygtige byggerier og byggeprocesser.

Som titlen indikerer, så er der tale om et værktøj, der er frivilligt. Dog har boligminister Kaare Dybvad Bek meldt ud, at det tilstræbes, at krav til bæredygtighed indføres i bygningsreglementet i 2023.

I den mellemliggende periode, hvor bæredygtighedsklassen er frivillig, vil der arbejdes intensivt på, at byggebranchen opnår indgående og solid erfaring med at opføre bæredygtigt byggeri. Der skal derfor indsamles værdiskabende erfaringer fra processerne med henblik på at sikre, at kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse overholdes.

Bæredygtighedsklassen er udarbejdet til nybyggeri, men kan også anvendes ved større ombygninger af eksisterende byggeri. Yderligere information om den frivillige bæredygtighedsklasse kan læses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

2-årig testfase
Frem til sommeren 2022 vil den frivillige bæredygtighedsklasse være mulig at teste på konkrete byggerier og visse større ombygninger. Testningen indebærer, at der løbende i processen indsamles erfaringer med opfyldelsen af hver af de ni forskellige krav i bæredygtighedsklassen.

Erfaringerne i testfasen skal danne grundlag for den forventede implementering af kravene i bygningsreglementet i 2023.

Realdania har oplyst, at alle ansøgninger forventes færdigbehandlet medio september 2020.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen       /    Caroline Simone Evers

Oprettelse: 07.07.2020 | Sidst opdateret: 07.07.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her