4520 - Præciseringer og ændringer i Bygningsreglementet (BR18)

Præciseringer og ændringer i Bygningsreglementet (BR18)

Der er den 1. juli 2020 ved en ny bekendtgørelse trådt en række præciseringer og ændringer til BR 18 i kraft. Ændringerne sikrer blandt andet, at EU-retslige forpligtelser overholdes. Endvidere ændres bestemmelser flere steder i bekendtgørelsen, herunder ændringer vedrørende, skurvogne, brandkrav og energikrav.

Bekendtgørelsen præciserer reglerne for blandt andet:

 

  • Væsentlige ombygninger
  • Evakuering og redning af personer
  • Bærende konstruktioners bæreevne 

    Bekendtgørelsen ændrer herudover reglerne for blandt andet:

  • Transportable konstruktioner på byggepladser
  • Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssige tiltag
  • Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde
  • Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage
  • Centralvarmekedler

 

For eksempel ændres reglerne for transportable konstruktioner, altså regler for at skurvogne og skurbyer skal leve op til særlige brandkrav, herunder at de ikke må anvendes til overnatning.

Spørgsmål til de nye ændringer kan rettes til Mikkel Jungshoved på mail: mju@bl.dk eller telefon: 33 76 20 28.Med venlig hilsen

 

 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

 

 

Oprettelse: 02.07.2020 | Sidst opdateret: 02.07.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her