4420 - Boligorganisationen hæfter ikke for lejers skyldige betaling af el

Boligorganisationen hæfter ikke for lejers skyldige betaling af el

Mange boligorganisationer har haft udfordringer med at blive opkrævet betaling af lejers restance til el-leverandøren. Dette skyldes el-leverandørernes fejlfortolkning af ejerhæftelsen efter elforsyningslovens § 6 c.

Med elforsyningslovens § 6 c, som trådte i kraft 1. april 2016, indførtes en ejerhæftelse. Ejerhæftelsen finder imidlertid kun anvendelse, hvis en el-kunde (fx lejer) opsiger sin el-aftale, og hvis der ikke samtidigt tilmeldes en ny el-kunde inden en frist på mindst 5 hverdage fra udløbet af den opsagte kontrakt.

Bestemmelsen om ejerhæftelse finder ikke anvendelse i de situationer, hvor en el-kunde (fx en lejer) ikke betaler sin elregning. I et sådant aktuelt restanceforhold mellem el-handelsvirksomheden og el-kunden (fx lejer), må el-handelsvirksomheden anvende elforsyningslovens § 6 b, der fastlægger rammerne for restanceproceduren. I sidste ende må el-handelsvirksomheden skride til afbrydelse. Kommunikation i forbindelse med restanceproceduren, herunder rykker- og inkassoskrivelser samt varsel om afbrydelse, skal sendes til el-kunden (lejer) og ikke til ejer af ejendommen (udlejer).

BL har modtaget et notat fra Dansk Energi, hvori det beskrives nærmere, hvorledes el-leverandøren skal forholde sig både i forbindelse med en el-kundes (lejerens) opsigelse af sin el-aftale og ved manglende betaling af elregninger.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Mikkel Jungshoved på mail: mju@bl.dk eller telefon: 33 76 20 28.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

 

Oprettelse: 02.07.2020 | Sidst opdateret: 02.07.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her