4120 - Nye regler for ejerlejligheder og ejerforeninger

Nye regler for ejerlejligheder og ejerforeninger

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget lov om ejerlejligheder. Loven træder i kraft den 1. juli 2020. Loven indfører en række ændringer, som har betydning for de almene boligorganisationer i det omfang, hvor en almen boligafdeling indgår i en ejerforening. Ændringerne giver også en udvidet adgang til opdeling af ejerlejligheder.

De ændringer, som har betydning i forhold til de almene boligorganisationer er:

1. Ny normalvedtægt for ejerforeninger og tilhørende vejledning, herunder regler for særvedtægter
2. Mulighed for pålæg af bod hos ejerlejlighedsejerne ved brud på pligter
3. Mulighed for eksklusion af ejerlejlighedsejere og pålæg om frasalg
4. Indførelse af generalklausul i ejerlejlighedsloven
5. Nye regler for opdeling af ejerlejligheder

 1. Ny normalvedtægt for ejerforeninger og tilhørende vejledning
  Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger. Det betyder, at de tidligere normalvedtægter overgår til de nye normalvedtægter efter en overgangsperiode.

  Ønsker en ejerforening at beholde de gældende normalvedtægter, skal disse tinglyses.

  Der udarbejdes tilsvarende en vejledning, som uddyber de enkelte bestemmelser i den nye normalvedtægt.

  Der vil tilsvarende blive udstedt en ny bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, der omfatter almene boliger i bestemte forhold.

 2. Pålæg af bod
  En ejer kan pålægges at betale en bod på op til 10.000 kr. ved en ejers grove pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre ejere i foreningen. En grov pligtforsømmelse kunne f.eks. være grov overtrædelse af ejerforeningens husorden. Der gælder særlige regler for bodspålæggelse over for en almen boligafdeling.

 3. Eksklusion af ejere
  En ejer kan ekskluderes, hvis en ejer gentagne gange gør sig skyldig i særdeles grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen. Dette kan i praksis betyde, at en almen boligafdeling, efter lovens regler, kan blive ekskluderet og derved være tvunget til at frasælge hele sin ejendom. Også her gælder der særlige regler for almene boligorganisationer.

 4. Generalklausul i ejerlejlighedsloven
  Der er i ejerlejlighedslovens § 4 indført en generalklausul, hvor det nu fremgår direkte i lovens tekst, at der ikke må træffes beslutninger på generalforsamlingen, som er åbenbart egnet til at skaffe en ejer eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning.

 5. Ændring i reglerne om ejerlejlighedsopdeling
  Der er indført nye regler om opdeling af ejerlejligheder i ejerlejlighedsloven - omkring oprettelse af en hel bygning som ejerlejlighed og opdeling af ældre ejendomme.

  En uddybning af de relevante ændringer kan læses nærmere i dette notat udarbejdet af BL.


  Med venlig hilsen


  Bent Madsen / Caroline Simone Evers

 

Oprettelse: 25.06.2020 | Sidst opdateret: 25.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her