3820 - Fondsmidler til Mod På Matematik

Fondsmidler til Mod På Matematik

BL samarbejder med e-læringsfirmaet Area9 Lyceum om læringsplatformen Mod På Matematik, som er en digital personaliseret lektiehjælp til børn på sjette klassetrin med faglige udfordringer i matematik.

 

Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget knap 3 mio. til projektet med det formål at få udviklet indholdet i platformen til at rumme ikke kun sjette klassetrin men hele udskolingen (6. – 9. klasse). Dermed er potentialet for at nå ud til flere børn udvidet betragteligt.

 

Samtidig skal BL i et partnerskab med KAB og Red Barnet Ungdom afprøve platformen i regi af læringscafeer i KAB-fællesskabets boligområder i Herlev Kommune. Her vil frivillige fra Red Barnet Ungdom fra fx naturfaglige uddannelser hjælpe med lektier og særligt matematik.

 

Formålet med Mod På Matematik er at hæve børnenes karakterer i matematik og dermed øge deres chancer for at komme videre på en ungdomsuddannelse senere i livet. Centralt i konceptet er, at børnene, som ved lommepengejobs, belønnes for deres indsats og ihærdighed i læringsplatformen, som en ny metode til at hjælpe udsatte børn og unge med at blive mønstrebrydere i uddannelsessystemet.

 

Da projektet blev lanceret i starten af 2019, skabte det stor medieomtale særligt omkring belønningsdelen.

 

Mod På Matematik har nu været afprøvet i 10 boligområder, hvor både brugen af platformen og belønning har set forskellig ud i alle de deltagende helhedsplaner. Erfaringerne har været gode, men målet er at få endnu flere med.

 

På sigt og sideløbende ønsker Novo Nordisk Fonden at erfaringerne fra projektet udbredes til alle de alment boende børn og unge i udskolingen, der kan få gavn af en øget faglighed i matematik og dermed også forstærke forudsætningerne og interessen for de naturfaglige fag.

 

Boligorganisationer der er interesserede i at deltage i projektet, kan henvende sig til Lea Astrid Darmon på lad@bl.dk.


Læs mere om Mod På Matematik her.

Om puljen
BL har, sammen med Area9 Lyceum, KAB og Red Barnet Ungdom, modtaget støtte fra Novo Nordisk Fondens uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i både skoletiden og fritiden. Der er i alt uddelt 25 millioner kroner til 12 naturvidenskabelige projekter for børn og unge.


Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen              /      Rikke Lønne

Oprettelse: 22.06.2020 | Sidst opdateret: 22.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her