3320 - Ændring af forsamlingsforbud – hvad betyder det for de almene boligorganisationer

Ændring af forsamlingsforbud – hvad betyder det for de almene boligorganisationer

Det lille forsamlingsforbud på grund af coronavirus blev ændret i går – som vi orienterede om i BL 3220 – og er der er kommet yderligere ændringer i dag. Forsamlingsforbuddet forventes at blive ændret igen pr. 8. juli og 8 august 2020.

Forsamlingsforbud pr. 8. og 9. juni 2020 – maksimalt 50 personer
Pr. 8. juni 2020 må der forsamles 50 personer i stedet for 10 personer.

Pr. 9. juni 2020 er det blevet muligt, at flere kan forsamles, hvis der er tale om et arrangement, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, og hvis arrangøren af et arrangement, eller den, der råder over lokaliteterne, er omfattet af retningslinjer udarbejdet af vedkommende minister på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og under inddragelse af øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v. (sektorpartnerskabsretningslinjer), eller er en offentlig myndighed.

Det betyder, at der kan afholdes arrangementer med mere end 50 siddende deltagere i lokaler som f.eks. restauranter, hoteller, konferencecentre mv.

Det er også blevet muligt at afholde sommeraktiviteter som sommerlejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.

For sådanne arrangementer omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer og for sommeraktiviteter gælder det store forsamlingsforbud, som pt. er på 500 personer.

Det har særligt betydning i forhold til afholdelse af møder i beboerdemokratiet og i boligorganisationerne og i forhold til brugen af beboerlokaler og aktiviteter i boligafdelingerne, herunder boligsociale aktiviteter.

Og det betyder for de almene boligorganisationer, at der er mulighed for at afholde møder i beboerdemokratiet på op til 500 personer, hvis det sker i lokaler omfattet af partnersektorretningslinjer – f.eks. på et konferencecenter – afhængig af hvilken kapacitet det enkelte sted kan rumme.

Der er ikke udarbejdet sektorpartnerskabsretningslinjerne, der retter sig alene mod almene boligorganisationer, men der er råd og vejledning at hente i de allerede udarbejdede sektorpartnerskabsretningslinjer.

Se nærmere på BL’s coronasite under Spørgsmål & Svar for at få BL’s konkrete anbefalinger omkring afholdelse af møder og åbning af beboerlokaler mv., herunder henvisninger til relevante sektorpartnerskabsretningslinjer, efter ændringen af forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbud pr. 8. juli og 8. august 2020 – maksimalt 100 og 200 personer
Det forventes, at der sker en yderligere udvidelse af det gældende forsamlingsforbud den 8. juli og den 8. august 2020. Pr. 8. juli 2020 forventes det, at forsamlingsforbuddet hæves til maksimalt 100 personer.

Pr. 8. august forventes det, at forsamlingsforbuddet hæves til maksimalt 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjerne (hvilket må fortolkes som arrangementer, hvor deltagerne ikke i det væsentligste sidder ned). For øvrige arrangementer er grænsen fortsat 100 personer.

Dette er dog alene en politisk aftale og ikke officielt gældende endnu.

Forsamlingsforbud pr. 1. september 2020
Det store forsamlingsforbud, der forbyder mere end 500 personer at forsamles, gælder foreløbigt frem til den 31. august 2020. Det er endnu ikke afklaret, om dette forsamlingsforbud ophæves, ændres eller forlænges – og derfor ikke afklaret om, der gælder forsamlingsforbud i efteråret.

Læs også: Hvad er en almen bolig?

Midlertidige regler for det almene boligområde
BL er i dialog med Trafik- Bygge- og Boligministeriet for at få forlænget de midlertidige regler, der er gældende for det almene boligområde som følge af coronasituationen.

De midlertidige regler udløber pr. 1. juli 2020, men der er behov for, hos nogle boligorganisationer, at de midlertidige regler gælder så længe, der eksisterer et forsamlingsforbud, der forhindrer afholdelse af afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, og hvor det ikke er muligt at afholde møderne på en lokalitet omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjerne.

De gældende midlertidige regler vil således blive forlænget, og der vil formentlig komme yderligere midlertidige regler for at imødekomme behovet for at få truffet beslutninger i beboerdemokratiet.

BL’s corona-site
Vi opdaterer i øvrigt hele tiden vores corona-site med aktuelle spørgsmål og svar – og har samlet alle BL Informerer om corona på dette site. På den måde er alle vores anbefalinger og udmeldinger til medlemmerne samlet et sted.Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 09.06.2020 | Sidst opdateret: 28.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her