3020 - Epinion-undersøgelse om repræsentationer

Epinion-undersøgelse om repræsentationer

Undersøgelsen om den almene boligsektors repræsentationer i andre sektorer nærmer sig sin afslutning.

 

Som følge af Corona-situationen er svarfristerne forlænget, og Epinion har sammen med BL vurderet, at det ville være rimeligt at udsende en venlig påmindelse om at svare til medlemmerne.

 

Derfor har alle medlemmer i sidste uge modtaget en opfølgning fra Epinion.

 

I den forbindelse er vi blevet bekendte med, at der er nogle, der har modtaget en påmindelse uberettiget. Det skyldes, at Epinion ikke har mulighed for at se konkret hvem, der besvarer, men kun hvor mange der svarer fra hver boligorganisation.

 

Da hverken Epinion eller BL kender antallet af relevante svarpersoner fra hver boligorganisation, er det desværre ikke muligt at frasortere dem, som har besvaret, når der udsendes påmindelser.

 

Der er indtil nu indkommet omkring et par tusinde besvarelser. Det er vi meget glade for, især i denne tid, hvor der er meget andet, der fylder. Jo flere der svarer, jo mere troværdigt og fyldestgørende billede får vi af, hvilken indflydelse, ansatte og valgte fra den almene boligsektor har i andre sektorer i samfundet. Det er et ganske vigtigt overblik at have, ikke mindst i forhold til arbejdet med den lokale interessevaretagelse.

 

Vi håber derfor på forståelse for de påmindelser, som sendes ud – og at de få, der mangler, inden for de nærmeste dage, får mulighed for at distribuere mails med spørgeskemaer, så organisationsbestyrelses-medlemmerne og de ansatte, som har tillidsposter andre steder, en sidste gang opfordres til at afgive deres besvarelse.

 

Vi glæder os til at kunne orientere alle om resultaterne af undersøgelsen.

 

På forhånd mange tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen        /         Bjarne Zetterström

Oprettelse: 26.05.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her