2720 - Nye regler for maksimumbeløb

Nye regler for maksimumbeløb

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort en ny ændringsbekendtgørelse om ændring af reglerne for maksimumbeløbet i støttebekendtgørelsen. Ændringerne til støttebekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Bekendtgørelsen kan læses her.

De nye regler medfører følgende:

  • Maksimumbeløbet til opførelse af almene familieboliger og almene ungdomsboliger bliver ens pr. m2.

  • Maksimumbeløbet sættes op for henholdsvis familieboliger under 95 m2 og ungdomsboliger under 45 m2.

  • Energitillægget vil fremover integreres i det almindelige maksimumbeløb. Dette gælder både for almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger.


De nye regler for maksimumbeløbet skal tage hensyn til, at det er dyrere pr. kvadratmeter at opføre mindre boliger grundet udgifterne til vådrum m.v. Maksimumbeløbet for små boligstørrelser er således øget, mens det omvendt er reduceret for større boliger. Hensigten er også at fremme opførelsen af flere mindre boliger.

Udenfor de større byer er efterspørgslen typisk fokuseret mod de lidt større almene boliger, og her kan dette vip i maksimumbeløbet føre til udfordringer, hvilket Boligministeriet er gjort bekendt med blandt andet i BL’s høringssvar, og der vil fortsat blive arbejdet på denne udfordring.

Da der kan være boligorganisationer, der allerede er i proces med at få skema A godkendt, så er det oplyst fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at beregningen af maksimumbeløbet afhænger af, om skema A er indsendt før eller efter ikrafttrædelsen af de nye regler. Er skema A indsendt til kommunen inden 1. august 2020, så vil skema B blive behandlet efter de tidligere gældende regler.

Hele skemaprocessen vil derfor beregnes ud fra de samme regler for beregningen af maksimumbeløbet.

Hvis I har spørgsmål til den nye bekendtgørelse eller til de nye maksimumsbeløb, så er I velkomne til at rette henvendelse til cheføkonom Solveig Råberg Tingey på mail srt@bl.dk eller til juridisk konsulent Caroline Simone Evers på mail cse@bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

 

 

Oprettelse: 24.04.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her