2520 - Ny bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændringer i bygningsreglementets krav om ombygninger (BR18)

Ny bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændringer i bygningsreglementets krav om ombygninger (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om ladestandere og ændret bygningsreglementets (BR18) krav om ombygninger.

Ladestanderbekendtgørelsen indfører krav om forberedelse og etablering af ladestandere, og ændringen af bygningsreglementet (BR 18) indfører krav om bygningsautomatik og funktionsafprøvning.

Ladestanderbekendtgørelsen indebærer nærmere:

For beboelsesbygninger

 • Bestående bygninger:
  Ingen krav om ladestandere

 • Mere end 10 p-pladser, og der sker en større ombygning af p-pladsen:
  Alle ombyggede parkeringspladser skal forberedes til ladestandere.

 • Mere end 10 p-pladser, og der er tale om nybyggeri:
  Alle p-pladser skal forberedes til ladestandere.

Andre bygninger

 • Bestående bygninger med mindre end 20 p-pladser:
  Ingen krav om ladestandere.

 • Bestående bygninger med mere end 20 p-pladser:
  Der skal etableres mindst en ladestander senest den 1. januar 2025.
  Kravet gælder ikke bestående bygninger ejet og benyttet af små og mellemstore virksomheder.

 • Mere end 10 p-pladser, og der sker en større ombygning af bygningen:
  Der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere.

 • Mere end 10 p-pladser, og der er tale om nybyggeri:
  Der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere.


Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere efterfølgende.

Bekendtgørelsen stiller således alene krav om forberedelse til etablering i de almene boligafdelinger. På sigt vil der skulle tages stilling til en praktisk og økonomisk håndtering af ladestanderne, herunder en nærmere vurdering af leverance af el, udførelse af drift og håndtering af benyttelsen af ladestanderne i sammenhæng med bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationerne.

BL er i dialog med Trafik- og Boligministeriet omkring nødvendige ændringer i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

 

Ændringerne i bygningsreglementet (BR18) vedrører ombygninger og indebærer:

 • Flere ombygningssager og andre forandringer kan foretages uden ansøgning om byggetilladelse.

 • For byggearbejder, der kræver byggetilladelse, præciseres, hvilken dokumentation der skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.


Ændringerne skal sikre, at borgere, rådgivere og håndværkere ikke mødes af krav om dokumentation og brug af certificerede rådgivere, der ikke er relevante i forhold til det konkrete byggearbejde og bygningsreglementets overordnede formål.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til de ændrede regler for ombygninger.

BL står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående – særligt omkring ladestandere. I den forbindelse kan juridisk konsulent Christina Iversen (civ@bl.dk) eller teknisk konsulent Mikkel Jungshoved (mju@bl.dk) kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

 

Oprettelse: 17.04.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her