2220 - FGU-elever anses som unge uddannelsessøgende

FGU-elever anses som unge uddannelsessøgende

Der er i gældende love og vejledninger fastsat retningslinjer for, hvem der kan anvises til ungdomsboliger, som er opført med offentlig støtte.

Almene ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med særligt behov herfor, jf. § 52, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Selvejende ungdomsboliger, der er omfattet af den tidligere boligbyggerilov, anvises til den samme personkreds. Hvis disse boliger er opført med offentlig støtte efter de regler, der gjaldt før den 1. januar 1978, anvises de dog kun til unge uddannelsessøgende.

I 2019 startede et nyt forberedende uddannelsestilbud, Forberedende grunduddannelse (FGU). Der har været tvivl om, hvorvidt FGU-elever anses som uddannelsessøgende og dermed er berettiget til at blive anvist en ungdomsbolig. BL har tidligere på året fået afklaret tvivlen, men den officielle udmelding fra myndighederne har manglet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 2. april 2020 udsendt en skrivelse, der præciserer, at FGU-elever tillige må anses for unge uddannelsessøgende og derved tilhører den berettigede personkreds til almene ungdomsboliger og støttede selvejende ungdomsboliger.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 17.04.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her