1920 - Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus

Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus

I BL Informerer nr. 1020 sendte boligministeren og BL en opfordring til samtlige boligorganisationer om at aflyse alle afdelingsmøder, generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder o.l. som følge af risikoen for spredning af coronavirus. Kort tid efter udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer, og dermed er der for tiden formelt forbud mod at afholde ovennævnte møder.

Lovgivningen på det almene boligområde m.v. forudsætter imidlertid, at ovennævnte møder afholdes, og at der træffes en række væsentlige beslutninger på disse møder, og BL har derfor været i tæt dialog med ministeriet for at finde en løsning.

På den baggrund har Folketinget – som oplyst i BL Informerer nr. 1720 - givet boligministeren hjemmel til at fravige og supplere gældende lovbestemmelser om beboerdemokrati og frister for forbrugsregnskaber, og ministeren har nu udstedt ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Bekendtgørelsen er trådt i kraft dags dato – den 4. april 2020. Den ophæves den 1. juli 2020 - dog med undtagelse af bestemmelserne om frister for forbrugsregnskaber, der er gældende indtil den 4. oktober 2020.

Reglerne er nærmere beskrevet i Transport- og boligministeriets ”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”, der præciserer den praktiske håndtering af reglerne.

Overordnet set sker der regulering af følgende:

For boligorganisationerne

  • Udskydelse af ordinære repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger
  • Godkendelse og indsendelse af regnskaber
  • Valg bestyrelsesmedlemmer

For boligafdelingerne

  • Udskydelse eller aflysning af ordinære afdelingsmøder
  • Godkendelse af driftsbudgetter og regnskaber
  • Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelse og repræsentanter til repræsentantskabet
  • Forlængelse af frister for forbrugsregnskaber


Til almindelig orientering er frister for forbrugsregnskaber tilsvarende forlænget for private lejemål og erhvervslejemål.

Hvis de midlertidige regler giver anledning til tvivl, kan chefjurist Sanne Steen Petersen kontaktes.

 

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 04.04.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her