1820 - Afklaring af anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus

Afklaring af anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under udbrud af COVID-19”. Anbefalingerne har givet anledning til både undren og bekymring.

BL bemærker særligt, at det fremgår, at ventilationsanlæg potentielt kan bidrage til enten at forhindre eller distribuere smitte fra coronavirus rundt i bygninger. Dette er ikke i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens vurderinger.

På sundhedsstyrelsen hjemmeside fremgår, at corona ikke smitter via luften: ”Virus smitter fra person til person via små dråber. Dråber spreder sig i luften ved hoste eller nys i en afstand på 1-2 meter, hvorefter de hurtigt falder til jorden. Virus bliver således ikke hængende i luften efter host og nys i mere end få sekunder, og smitten er derfor ikke luftbåren….”

Vi hæfter os også ved anbefalingen om at undlade at benytte recirkulation på ventilationen, og hvis et ventilationsanlæg er med recirkulation af luften, bør denne slås fra, selv hvis det giver problemer med at opvarme eller køle bygningen. Det kan give nogle ret kolde boliger og medføre skimmelsvamp.

BL er i kontakt med boligministerens departement, der er ved at afklare de sundhedsfaglige aspekter og foreløbigt anbefaler, at boligorganisationerne forholder sig afventende, indtil der foreligger sundhedsfagligt grundlag for anbefalingerne fra styrelsen.

Vi vender tilbage straks, når der er nyt i denne sag.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 02.04.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her