1620 - Frister for forbrugsregnskaber i lyset af coronavirussen

Frister for forbrugsregnskaber i lyset af coronavirussen

Vi har fået adskillige henvendelser omkring fristerne i forbrugsregnskaber, og vi har løbende dialog med ministeriet omkring dette.

Som situationen omkring coronavirus udvikler sig, er det sandsynligt, der opstår udfordringer, hvor det for leverandører af forbrugsregnskaber og boligudlejere, almene boligorganisationer og ejendomsadministratorer bliver umuligt at overholde de tidsfrister vedrørende forbrugsregnskaber, som er fastsat i lov om leje § 43 og § 45, lov om leje af almene boliger § 56 og i erhvervslejeloven § 49.

På den baggrund har BL sammen med Ista Danmark, Brunata, Ejendom Danmark, Techem Danmark og Dansk Industri anmodet om midlertidige dispensationer fra de gældende tidsfrister for forbrugsregnskaber ved et fælles brev til Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeren og Boligministeren.

Der kan blive udfordringer med at overholdelse tidsfristerne på flere måder.

Forbrugsregnskaberne fordeler sig hen over hele året, og der foretages således en løbende aflæsning af målerne, før forbrugsregnskaberne kan udarbejdes. Det er således stadig ikke alle målere, som er fjernaflæsningsbare, og i de situationer er det nødvendigt at få adgang til de enkelte lejligheder for manuelt at kunne aflæse målerne. Det kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt at få adgang til lejligheder, fordi beboerne er syge eller i karantæne. Ligeledes kan det af hensyn til personalet, der skal aflæse, være nødvendigt midlertidigt at indstille aflæsningerne. Dermed har leverandørerne af forbrugsregnskaberne ikke de nødvendige data til at udarbejde forbrugsregnskaberne i tide.

Det kan også blive vanskeligt for boligudlejer og boligorganisationer og ejendomsadministratorer at aflevere forbrugsregnskaberne til lejerne rettidigt. Selvom det mange steder foregår digitalt, er der fortsat steder, hvor forbrugsregnskaberne omdeles dør til dør. Her kan national nedlukning og smitterisiko udgøre en forhindring.

På den baggrund er regeringen anmodet om at tage en dispensation op til overvejelse, og vi vender straks tilbage, når der er nyt omkring dette.

I øvrigt vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på BL’s coronasite og hotmailen corona@bl.dk samt til vores initiativ til Det Rådgivende Byggepanel, hvor eksperter fra Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq, Bygherreforeningen, BAT-Kartellet, Dansk Erhverv, Landsbyggefonden og BL kan spørges til råds. Formålet med panelet er, at der hurtigt kan hentes gode råd og anbefalinger fra et bredt og fagligt stærkt panel, så udfordringer i denne corona-tid kan løses hurtigst muligt for at holde gang i byggeriet. Her kan læses mere på BL’s site om Det Rådgivende Byggepanel og skrives til hotmailen byggepanel@bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 27.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her