1520 - Viden om coronavirus til alle beboere

Viden om coronavirus til alle beboere

Der er mange informationer fra myndighederne, som er afgørende for at forhindre smittespredning af coronavirus.

 

Nogle almene beboere har vanskeligheder ved til fulde at forstå myndighedernes officielle udmeldinger bl.a. på grund af svage danskkundskaber. Det kan øge risikoen for smittespredning.

 

Der findes mange eksempler på beboere, boligorganisationer, civilsamfundsaktører og kommuner, der uddeler information på flere sprog.

 

En del af disse eksempler er samlet på Boligsocialnets hjemmeside, der har oprettet et særligt corona-site, hvor der bl.a. findes henvisning til myndighedsinformation om coronavirus på forskellige sprog, fx arabisk, somalisk og tyrkisk. Derudover er der eksempler på boligorganisationers information om virussen og henvisninger til øvrige relevante hjemmesider.

 

Flere boligorganisationer kommunikerer via fx Facebook (både i nationale og lokale grupper), WhatsApp mv., ophænger plakater i opgange, postkasser, vaskerier, og hvor beboerne færdes.

Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside plakater til print i forskellige sprog.

 

Der er også indsatser med direkte telefonopkald til beboere med svage danskkundskaber eller andre udsatte beboere, som ikke kan orientere sig i skriftligt materiale eller fx ophængte plakater.

 

Den enkelte boligorganisation har bedst kendskab til det konkrete behov, hvilke kanaler der fungerer til forskellige beboergrupper, og om lokale samarbejdspartnere med fordel kan inviteres til at bidrage.

 

BL er i dialog med boligministeriet om mulige videre tiltag for at styrke formidling af information om coronavirus målrettet borgere med svage danskkundskaber.

 

Vi opfordrer til, at gode erfaringer mv. meldes ind til Boligsocialnet (lvi@bl.dk) med henblik på videreformidling på Boligsocialnets corona-site.Med venlig hilsenBent Madsen

Oprettelse: 24.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her