1220 - Godkendelse og indberetning af regnskaber ved aflysning af møder på grund af coronavirus

Godkendelse og indberetning af regnskaber ved aflysning af møder på grund af coronavirus

I BL Informerer nr. 1020 opfordrede BL sammen med Boligministeren til, at alle afdelingsmøder og repræsentanskabsmøder i boligorganisationerne aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til nye. I den forbindelse blev det også oplyst, at Boligministeren overvejede midlertidigt at udforme særlige regler herom for at sikre, at de beboerdemokratiske processer og frister kan overholdes.

I kølvandet på denne BL Informerer har vi fået flere spørgsmål om de praktiske foranstaltninger vedrørende godkendelse af regnskaber samt indberetning til kommunerne og Landsbyggefonden af godkendte.

Her er anbefalingerne fra såvel BL som Landsbyggefonden, at regnskaberne indberettes til kommunerne med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på afdelingsmøder og i repræsentantskaber. Det samme gør sig gældende i forhold til indberetning til Landsbyggefonden, og dermed kan alle ordinære frister overholdes.

I tilfælde, hvor det senere viser sig, at regnskaberne ikke kan godkendes af henholdsvis afdelingsmøder og repræsentantskaber, må eventuelle justeringer optages i regnskaberne for det efterfølgende år. Forventningen er dog, at dette ganske sjældent vil forekomme.Venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 17.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her