1120 - Undersøgelse om almene boligers repræsentation

Undersøgelse om almene boligers repræsentation

BL’s bestyrelse har besluttet at skabe et overblik over de almene boligorganisationers repræsentation i andre dele af samfundet end de almene boliger.

 

Derfor har alle medlemmer modtaget eller vil i en af de nærmeste dage modtage en mail fra analysefirmaet Epinion med link til et elektronisk spørgeskema.

 

Det er hensigten, at spørgeskemaet skal besvares af alle medlemmer af en organisationsbestyrelse, og vi anmoder derfor om, at alle administrationer vil være hjælpsomme med at videreformidle materialet (mailen) til medlemmer af organisationsbestyrelsen.

 

For administrationsorganisationer vil I modtage en mail for hver af de almene boligorganisationer, som I administrerer.

 

Besvarelserne er anonyme, men Epinion kan knytte dem til den enkelte almene boligorganisation, så der også er mulighed for at følge op, hvis antallet af besvarelser er begrænset. Særligt i administrationsorganisationer er det derfor vigtigt at formidle mails med link til de rette bestyrelsesmedlemmer.

 

I det omfang der er ansatte, som er valgt eller udpeget til at repræsentere en eller flere boligorganisationer uden for den almene boligsektor (fx i et realkreditinstitut, et elforsyningsselskab, fjernvarmeværk eller lignende) hører disse ansatte også til målgruppen for undersøgelsen og kan få tilsendt mail med link til spørgeskemaet.

 

Vi håber på jeres positive medvirken, så vi kan få et solidt og brugbart resultat. Når undersøgelsen er afsluttet, vil vi orientere om resultaterne.

 

Ved spørgsmål kan Bjarne Zetterström kontaktes på bz@bl.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Oprettelse: 17.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her