1020 - Fællesbrev fra Boligministeriet og BLTil samtlige almene boligorganisationer!
 

En million danskere bor i en almen bolig – heraf er omtrent hver fjerde en ældre medborger, som er særlig udsat, hvis de bliver smittet med coronavirus.


Det er derfor afgørende, at vi alle udviser samfundssind og hjælper hinanden. Situationen er alvorlig.


Mange har i den forbindelse henvendt sig for at spørge, hvordan man i de enkelte boligorganisationer skal forholde sig til afholdelse af eksempelvis afdelings- og repræsentantskabsmøder, hvor afdelingens budget og årsregnskab danner grundlag for beregning af husleje, planer for vedligeholdelse eller renoveringer.


Beboerdemokratiet er selve grundstenen i vores almenboligsektor. Men i den nuværende situation er der en række af vores medborgere i de almene boliger, som er blandt de særlige udsatte grupper i forhold til at blive smittet med coronavirus. Derfor er det særdeles vigtigt, at alle beboere følger myndighedernes påbud og anbefalinger, herunder at begrænse den fysiske kontakt med andre.


Vi vil derfor opfordre alle boligorganisationer til at sikre, at indkaldte afdelingsmøder, generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til lignende møder.


Som boligminister følger jeg udviklingen nøje og vil overveje, om der i den kommende tid er behov for midlertidige lovændringer med henblik på at indføre regler, som i videst muligt omfang sikrer de beboerdemokratiske processer, og samtidig værner om det, der er det vigtigst: beboernes helbred.

 

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek  /  Palle Adamsen
Boligminister              Formand for BL – Danmarks Almene Boliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprettelse: 12.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her