0920 - NYT om coronavirus

Regeringen har udmeldt betydelige skærpelser af foranstaltningerne for at bremse udbredelsen af coronavirus mest muligt.


Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fredag og foreløbigt to uger frem. Så vidt det er muligt, skal de arbejde hjemmefra. Alle offentligt ansatte, der varetager en kritisk funktion, skal blive på arbejde. Det er blandt andet ansatte i sundhedssektor, ældresektor og politi.


Statsministeren opfordrer kraftigt alle private arbejdsgivere til at sikre at så mange som muligt kan arbejde hjemme.


Regeringens tiltag kommer til at berøre alle i det danske samfund også den almene boligsektor.


Konkret skal vi på baggrund af regeringens kraftige opfordringer henstille til, at vi i den almene sektor alene opretholder forretningskritiske funktioner i administrationerne i de kommende 14 dage. Hvilke funktioner, der er kritiske, afgøres af boligorganisationernes ledelse, og dermed også hvilke medarbejdere, der skal møde op på arbejdspladsen, måske kan arbejde hjemme eller helt må undlade at arbejde.


I driften skal det sikres, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt, herunder at tilstedeværelsen af vores personale medvirker til at skabe en tryghed i boligområderne. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelser, herunder fordelingen af hvem der skal møde på arbejde.


I planlægningen af arbejdet i de kommende 14 dage kan det også søges i videst muligt omfang at placere afspadsering/ferie for de medarbejdere, som ikke behøver at tage på arbejdet. Herudover kan vi henvise til nyhedsbrev fra Dansk Erhverv.


Regeringens nye strammere retningslinjer, der i de kommende dage også på visse områder opfølges af lovgivning, åbner for en lang række af spørgsmål. Fx dagligpraktiske som brug af fælleshuset eller fællesvaskeriet. Hvordan håndteres nye grænse, hvor der nu kun maksimalt må forsamles 100 personer til et møde. ​Eller mere formelle og vedtægtsmæssige spørgsmål omkring afholdelse af afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder, der ud fra reglerne skal afholdes, men som kolliderer med de nye corona-restriktioner.


BL’s hjemmeside er et corona-site, og herudover har BL åbnet et mail-hotline med adressen corona@bl.dk, hvortil spørgsmål omkring håndtering af corona-situationen kan sendes.


BL følger løbende situationen, og der sker en løbende opdatering af informationen af BL’s corona-site. Vi har en løbende tæt kontakt til myndighederne, hvor vi samarbejder om at få afklaret de formelle vedtægtsmæssige spørgsmål m.v.


Venlig hilsen


Bent Madsen

 

 

Oprettelse: 11.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her