0820 - Om Corona-virus

Om Corona-virus

Som vi alle ved, så tages der flere og flere forholdsregler for at bremse udbredelsen af Corvid-19. Vores anbefalinger fra BL følger myndighedernes anbefalinger. Vi følger situationen løbende, og på BL’s hjemmeside er oprettet et særligt corona-site.

Desuden modtager boligorganisationer som arbejdsgivere løbende information fra Dansk Erhverv.

Herudover ved vi, at en del boligorganisationer gennemgår kritiske forretningsgange fx omkring opkrævning af husleje i lyset af den aktuelle situation.

Det kan ikke udelukkes, at Corvid-19 kommer til at påvirke vores forsamlinger i forskellige fora.

Indtil videre har myndighederne anbefalet, at man ikke forsamles mere end 1.000 mennesker. En grænse af den størrelsesorden har ikke praktisk betydning for den almindelige mødeaktivitet i den almene sektor.

Men skærpes disse krav yderligere i den kommende tid, så kan det have en stor praktisk betydning for afholdelse af repræsentantskabsmøder, afdelingsmøder, større informationsmøder fx i forbindelse med helhedsplaner samt kredskonferencer/møder i BL regi.

Nogle af disse møder er vedtægtsbestemte i både boligorganisationerne og BL, men omvendt er der ingen som helst tvivl om, at myndighedernes anvisninger skal efterleves.

Det betyder, at der potentielt kan opstå situationer, hvor man er forpligtet til at aflyse eller udskyde et vedtægtsbestemt møde. Hvordan skal man som boligorganisation forholde sig i forhold til det? Hvordan er mulighederne for at afholde mødet på anden vis end ved at forsamles, eller om der helt skal aflyses, og hvad konsekvenserne af det i givet fald er.

Ved arrangementer under 1000 deltagere opfordrer myndighederne til at forholde sig til smitterisikoen ved det konkrete arrangement.

I BL gøres der overvejelser omkring håndtering af disse situationer, så boligorganisationerne kan rådgives om disse udfordringer.

Som nævnt indledningsvis følger BL situationen tæt, og her på bl.dk findes opdateret vejledning.

 

Venlig hilsen

 

Bent Madsen

Oprettelse: 10.03.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her