0520 - Ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Folketinget har udstedt ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger, der trådte i kraft den 13. januar 2020 og ophæver den tidligere støttebekendtgørelse.

Bekendtgørelsen er hovedsageligt et udtryk for konsekvensændringer som følge af ændringerne i lov om almene boliger § 116 om samarbejde om etablering af almene boliger mellem tilsagnsmodtager og en privat part (delegeret bygherremodel og nøglefærdigt byggeri) som omtalt i BL Informerer nr. 4919.

Brugen af ordet ”bygherre” ændres således flere steder til ”tilsagnsmodtager”.

Det fremgår nærmere af bekendtgørelsens § 24, hvilke forpligtelser, der påhviler den private part i forbindelse med samarbejdet, herunder anvendelsen af AB/ABR/ABT og overholdelse af de udbudsretlige forpligtelser, der påhviler den almene boligorganisation. Det fremgår desuden, at betalinger fra den almene boligorganisation før aflevering af byggeriet kun må ske mod fuld og betryggende sikkerhed.

Realkreditlån kan tidligst hjemtages, når den almene boligorganisation har endeligt skøde på ejendommen, jf. § 53, stk. 2, mens fristen for tinglysning af skøde kan udskydes til et senere tidspunkt end byggeriets påbegyndelse, jf. § 21, stk. 4.

Desuden udgår det tidligere kapitel 11 vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede under 60 år. Det skyldes, at der ikke længere afsættes midler til de ordninger, som blev administreret efter reglerne i det tidligere kapitel 11, hvorfor reglerne ikke længere har relevans.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

Oprettelse: 05.02.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her