0320 - HUSK at indberette til BL’s verdensmålsundersøgelse - Vores bidrag

HUSK at indberette til BL’s verdensmålsundersøgelse - Vores bidrag

Fra den 1. marts til og med den 30. april kører årets udgave af Vores bidrag.

Undersøgelsen er en oplagt mulighed for at bidrage til at vise omverdenen, hvor meget de almene boliger bidrager med til et bedre samfund og til Danmarks bæredygtige udvikling.

 

De almene boliger kan så meget i de almene boliger og med rapporten kan I også vise det frem! Både nationalt, og lokalt som en understøttelse af den lokale interessevaretagelse.

 

Udvalgte cases fra undersøgelsen vil også indgå i den nationale landerapport og formidling. Det er derfor også en mulighed for at få opmærksomhed på jeres bedste projekter og initiativer i et nationalt perspektiv.

 

I kan allerede nu begynde at forberede jer - på BL.dk finder I vejledningsmateriale samt oversigter over de spørgsmål, der stilles i undersøgelsen.

 

  • Den 1. marts 2020 – åbnes for digital indberetning.
  • Den 30. april 2020 – sidste dag for digital indberetning.

 

Når I besvarer spørgsmålene, kan I til efteråret hente jeres egen rapport og få overblik over, hvordan I bidrager til FN's verdensmål. Her vil I, som noget nyt, kunne se omfanget af jeres aktiviteter ift. resten af branchen – og rapporten vil også belyse de områder, hvor I er mindre aktive. På den måde kan rapporten også anvendes som et redskab til inspiration og udvikling.

 

Vores Bidrag er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – som samlet branche og som enkelt organisation.

 

Undersøgelsen består af to forbundene spørgeskemaer, et til boligorganisationer og et til administrationsselskaber, som spørger ind til aktiviteter indenfor administration, drift, byggeri og socialt arbejde. De skal besvares af den administrative ledelse eller udvalgte medarbejdere i boligorganisationen eller administrationsselskabet.

 

Sidste år blev undersøgelsen besvaret af 103 boligorganisationer med tilsammen 245.000 boliger under sig. Det var en rigtig god deltagelsesprocent for første gang, som gav de deltagende organisationer gode eksponeringsmuligheder – og nationalt har vi også brugt den samlede rapport.

 

Derfor håber vi, at endnu flere boligorganisationer vil være med i år. Jo flere besvarelser vi får, jo mere valid blive rapporteringens kvalitet. Som sektor fremstår vi også stærkere og mere troværdigt jo flere organisationer, der deltager. Vi opfordrer derfor alle boligorganisationer til at deltage i år – både for egen og for fællesskabets skyld.

Spørgsmål kan rettes til Liv Jørgensen: mail liv@bl.dk / tlf. 3376 2069 eller Kristine Vasiljeva: mail kva@bl.dk / tlf. 3376 2078

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen, Kristine Vasiljeva og Liv Jørgensen

Oprettelse: 05.02.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her