9720 - Midlertidigt husly til uddannelsessøgende

Midlertidigt husly til uddannelsessøgende

Pr. 1. januar 2021 får kommunerne mulighed for at etablere midlertidige ordninger, hvor kommunen stiller midlertidige boliger til rådighed for unge under uddannelse i forbindelse med studiestart.

Der opstår hvert år i forbindelse med studiestart en meget stor efterspørgsel efter ungdomsboliger, og det er svært at imødekomme denne efterspørgsel, som rammer boligmarkedet meget intensivt og inden for en kort periode.

Der har ikke været hjemmel i lovgivningen for kommunen til at stille midlertidige boliger til rådighed for unge under uddannelse i forbindelse med studiestart. Kommunalbestyrelsen kan kun yde støtte til etablering og drift af almene ungdomsboliger i medfør af lov om almene boliger m.v. Denne støtte omfatter udgifter til grundkapital og dele af ungdomsboligbidrag.

I nogle kommuner har der dog været etableret midlertidige ordninger, som giver de nyoptagne studerende garanti for, at de – i tilfælde af, at de ikke kan finde en bolig inden studiestart – vil blive tilbudt et midlertidigt sted at bo. Problemet med disse ”tag-over-hovedet-garantier” har været, at der kan opstå situationer, hvor ordningen medfører et tab, som kommunen ikke har hjemmel til at dække.

Kommunerne får med den nye bestemmelse mulighed for finansiere, etablere og drive en ordning, som giver uddannelsessøgende mulighed for at få tilbudt et midlertidigt husly, hvis de ikke selv kan fremskaffe en egentlig bolig inden studiestart.

Det vil blive overladt til kommunalbestyrelsen at tilrettelægge ordningen, således denne tilpasses de lokale forhold. Der kan være tale om en ordning, hvor kommunen udlejer sine egne ubenyttede grunde, hvorpå der opstilles beboelsesvogne, eller en ordning, hvor beboelsen er et vandrehjem eller en kommunal ejendom, der indrettes med sovesal til flere personer.

Der er ikke umiddelbart tænkt ind, at almene boligorganisationers skal deltage i ordningen, men skulle kommunen have tanker om det, skal det ske inden for de gældende rammer for almene boligorganisationers virksomhed.

Den nye bestemmelse fremgår af lov om almene boliger § 142 c, der træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 22.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her