9320 - Udlevering af oplysninger om til- og fraflytninger fra Det Centrale Personregister

Udlevering af oplysninger om til- og fraflytninger fra Det Centrale Personregister

Den 1. januar 2021 træder lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister i kraft. Ændringen giver mulighed for, at, at bl.a. almene boligorganisationer får løbende digital adgang til oplysninger om til- og fraflytninger på en bestemt adresse.

Ændringen følger af lovens § 39, stk. 2 og 3, der er omtalt i lovforslaget L 14, hvor der kan læses mere om ordningen i forslagets bemærkninger og tilhørende høringsnotat.

Hvilke oplysninger?
De oplysninger om til- og fraflytninger, der kan indhentes af boligorganisationerne, er oplysninger om navne på personer, som bor eller har boet på en bestemt adresse inden for det seneste år, datoen for tilflytning og datoen for eventuel fraflytning. Det gælder, uanset om de pågældende har navne- og adressebeskyttelse.

Oplysninger om en persons nye adresse er ikke omfattet af de oplysninger, der kan videregives efter de nye regler.

Et bedre overblik over adressetilmeldte
Loven giver bedre mulighed for at løse de udfordringer, som der har været for at sikre det fornødne overblik over, hvem der bor i de almene boliger. Det har bl.a. betydning for udfordringer med såkaldte spøgelsesbeboere og sager om ulovlig fremleje.

Digital adgang til oplysninger
Social- og Indenrigsministeriet har udviklet en digital tjeneste, hvorigennem boligorganisationerne har adgang til oplysningerne. Adgangen tilgås via CPR’s webadgang.

Gennem en webbaserede klient får de private udlejere og de almene boligorganisationer mulighed for at gøre brug af ordningen uden at skulle afholde omkostninger til udvikling af egne it-systemer og for at integrere adgangen i egne it-systemer ved brug af web-services.

Der kan læses mere om adgangen, priser og vilkår på CPR’s hjemmeside. Der kan også findes en servicespecifikation til brugen af CPR-systemet til brug for integrering af CPR Services (integrering af systemet i eget it-system) samt en PowerPoint omkring ordningen om til- og fraflytninger.

Ministeriet har oplyst, at adgangen til den digitale tjeneste vil være klar den 1. januar 2021.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 21.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her