9120 - Nedlukning af Danmark hen over jul og nytår på grund af COVID-19

Nedlukning af Danmark hen over jul og nytår på grund af COVID-19

Regeringen indfører yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Sammen med de eksisterende tiltag er der tale om en nedlukning hen over jul og nytår, der vedrører detailhandlen, serviceerhvervene og skoler.

Fra den 17. december 2020 skal alle indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer  samt udvalgsvarebutikker ( fx byggemarkeder, boligforretninger mv.) på 5000 m2 eller derover, lukkes.

Fra den 21. december 2020 lukker liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, køreskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.

Fra samme dato vil elever i 0.-4. klasse, der ikke allerede er gået på juleferie, herunder SFO og klubtilbud, blive hjemsendt.

Fra den 25. december 2020 lukker alle udvalgsvarebutikker, herunder butikker under 5000 m2.

Tiltagene gælder frem til og med den 3. januar 2021.

De nye tiltag har ikke egentlig betydning for de almene boligorganisationer. Der gælder fortsat de skærpede restriktioner, der allerede er indført tidligere. Dog har de en betydning for de erhvervslejemål, der er beliggende i en almen boligafdeling, i det omfang erhvervslejeren er omfattet af de indførte tiltag om nedlukning.

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt pressemeddelelse om nedlukningen og henviser til en samlet oversigt over alle tiltag og restriktioner – både nye og allerede gældende.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her