8420 - Forlængelse af reglerne om midlertidige fravigelse på boligområdet som følge af COVID-19

Forlængelse af reglerne om midlertidige fravigelse på boligområdet som følge af COVID-19

De midlertidige regler for almene boligorganisationer, der er gældende for at tage højde for forsamlingsforbud og situationen omkring coronavirus, er blevet forlænget – og suppleret med mulighed for, at mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kan beslutte, at der skal gennemføres valg.

Den 4. april 2020 trådte bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kraft. Bekendtgørelsen giver mulighed for at fravige reglerne for de almene boligorganisationer omkring afholdelse af møder i beboerdemokratiet, godkendelse af budgetter og regnskaber, valg af medlemmer til de beboerdemokratiske organer mv.

Bekendtgørelsen er blevet forlænget og ændret/suppleret flere gange – senest til den 15. december 2020. Bekendtgørelsen er nu forlænget til og med den 28. februar 2021.

Med den seneste forlængelse følger to indholdsmæssige ændringer:

  • Adgangen til at valgte bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter m.v., som er på valg, kan fortsætte deres hverv indtil, at der kan afholdes ordinære repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger m.v. er modificeret, sådan at mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kan gøre indsigelse med den virkning, at der skal gennemføres valg.

  • Der er i selvejende ungdomsboliginstitutioner reguleret efter boligbyggeriloven indført en adgang til at begrænse antallet af fuldmagter ved beboermøder ned til en fuldmagt pr. beboer. Reglen er analog den regel, der gælder ved afdelingsmøder i almene boligafdelinger.


Derudover præciseres fristen for forhåndstilmeldinger til møder:

  • Forhåndstilmeldinger til repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder i almene boligorganisationer kan ikke være længere end 2 uger før afholdelse af mødet.

  • Forhåndstilmeldinger til beboermøder i selvejende ungdomsboliginstitutioner kan ikke være længere end 2 dage før afholdelse af mødet.

Transport- og Boligministeriet har valgt at sammenskrive alle de tidligere ændringer med bekendtgørelsen.

Transport- og Boligministeriets skrivelse om Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af covid-19” sammenfatter de gældende midlertidige regler og giver samtidig inputs til de afvejninger, som boligorganisationer skal foretage i de situationer, hvor det overvejes om afdelingsmøder bør aflyses eller udskydes, eller repræsentantskabsmøder bør udskydes.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2020 og gælder indtil videre til og med den 28. februar 2021.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 10.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her