8220 - Forlængelse af forsamlingsforbud og skærpede smitteforebyggende tiltag for 38 kommuner

Det lille og store forsamlingsforbud forlænges til den 28. februar 2021, og der indføres skærpede restriktioner og tiltag i yderligere kommuner på Sjælland samt i Aarhus og Odense Kommune frem til og med den 3. januar 2021. Formålet er at imødegå den stigende coronasmitte og bevare epidemikontrollen.

Den 1. december 2020 meddelte myndighederne, at der ville blive indført skærpede tiltag og restriktioner for at forebygge smitte i 17 kommunerne i Hovedstadsområdet, og disse blev efterfølgende udbredt til Helsingør - som omtalt i BL Informerer nr. 8020 og 8120. Tiltagene og restriktioner er nu udbredt til yderligere 20 kommuner og er samtidig blevet skærpet. I alt 38 kommunerne er omfattet.

Tiltagene og restriktionerne i de 38 kommuner gælder fra den 9. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Det drejer sig om alle kommuner i Region Hovedstaden (undtagen Bornholm) samt kommunerne Aarhus, Odense, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg.

Sundhedsministeriet har den 7. december 2020 udsendt pressemeddelelse, pjece og faktaark om tiltagene i de 38 kommuner.

I disse kommuner er de nationale tiltag – om bl.a. lukning af serveringssteder kl. 22, mundbind, opfordring til aflysning af sociale arrangementer på arbejdsplads og hjemmearbejde i muligt omfang mv. - suppleret af tiltag og restriktioner, der omhandler detailhandlen, skole og uddannelse, arbejdspladser, kultur-, fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter, nedlukning af restauranter, intensiveret testindsats, opfordring til unge om at blive testet, styrket smitteopsporing og isolationsindsats samt styrket politimæssig kontrolindsats.

De særlige skærpelser i de berørte kommunerne omhandler:

  • Nedlukning og fjernundervisning for bestemte klassetrin og uddannelser
  • Nedlukning af restauranter (dog ikke take-away)
  • Nedlukning af de fleste indendørs kultur-, fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter

 

For alle andre kommuner gælder de nationale tiltag fortsat.

Et overblik over alle gældende tiltag findes på coronasmitte.dk under Nationale tiltag og Lokale tiltag.

For de almene boligorganisationer i de berørte kommuner kan opmærksomheden særligt henledes på følgende:

Serveringsteder
Serveringssteder skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet. Der er dog fortsat mulighed for take-away.

Det betyder, at beboercafeer og anden form for servering i beboerlokalerne ikke er tilladt.

Sports-, forenings- og fritidsaktiviteter
Alle steder, hvor der udøves idræts, forenings- og fritidsaktiviteter skal indendørsarealer holdes lukket for offentligheden (undtaget er professionel idrætsudøvere). Det gælder bl.a. for foreningslokaler.

Det betyder, at der ikke kan afholdes egentlige aktiviteter – som f.eks. billard, yoga, kreativt værksted - i beboerlokaler i boligafdelingerne. Der kan fortsat afholdes udendørsaktiviteter i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet.

Den særlige undtagelse, om at der må være op til 50 personer i forhold til fritidsaktiviteter for børn og unge op til 21 år, er heller ikke længere gældende – grænsen er nu 10 personer i henhold til forsamlingsforbuddet. Denne indskrænkning gælder dog ikke for aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år, hvor det fortsat er muligt at være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Det er fortsat muligt at afholde egentlige arrangementer, hvor der må være op til 500 personer til stede, hvis deltagerne sidder ned i teateropstilling mv.

Hjemmearbejde
I de berørte kommuner opfordres både offentlig og private arbejdspladser, herunder almene boligorganisationer- og administrationer, kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Det forventes af myndighederne, at ledelsen på alle arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på, at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemme. Nationalt opfordres til hjemmearbejde i muligt omfang, men i de berørte kommuner er denne opfodring nu skærpet.

Det boligsociale område er dog stadig at betragte som en kritisk funktion og bliver således ikke påvirket i forhold til opfordringen til hjemmearbejde.

Møder i beboerdemokratiet
I de berørte kommuner er det fortsat muligt at afholde bl.a. erhvervsrelaterede aktiviteter (herunder generalforsamlinger) og borgermøder. Det vil således være muligt at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger i boligorganisationerne. De midlertidige regler på boligområdet gælder også fortsat, og det vil – efter en konkret vurdering af situationen omkring det enkelte møde - være muligt at udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger samt at udskyde eller aflyse afdelingsmøder og at udsende forslag til urafstemning i henhold til disse midlertidige regler, som nævnt i BL Informerer nr. 6220 og nr. 7120 og på BL’s coronasite.

Hvis mulighederne for mødeafholdelse ændres i kølvandet på de skærpede regler for at begrænse coronasmitten i de berørte kommuner, vil der straks blive udsendt et BL informere herom.

Smitteforebyggelse – særligt på kollegier, i bofællesskaber og hvor der deles faciliteter
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med lokale restriktioner og tiltag udarbejdet retningslinjer for, hvordan man kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, der hvor flere bor tæt sammen, og hvor flere beboere deler fælles faciliteter.

Sundhedsstyrelsen har anmodet BL om at videreformidle retningslinjerne til BL’s medlemmer.

Retningslinjerne er målrettet beboerrådet på et kollegie eller i et større bofællesskab/kollektiv, men andre kan også læse med – og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at hjælpe beboere med at passe godt på hinanden ved at overveje om, der kan gøres endnu mere omkring indretning, rengøring mv., som der gives gode råd om i pjecen.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

 

 

Oprettelse: 07.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her