8120 - Tiltag for at begrænse coronasmitte i Helsingør Kommune

Tiltag for at begrænse coronasmitte i Helsingør Kommune

Myndighederne har besluttet at iværksætte nye tiltag for at begrænse stigende smitte i Helsingør Kommune. Nogle tiltag vil dog også gælde nationalt. Tiltagene i Helsingør Kommune er i vidt omfang de samme, som blev udmeldt for 17 hovedstadskommuner den 1. december 2020 og som omtales i BL Informerer nr. 8020.

De nye tiltag dækker handler således om:

  • Oprustning af test i kommunen
  • Styrket smitteopsporing og bedre vilkår for kommunens frivillige selvisolation
  • Skærpede kvadratmeterkrav i detailhandel og krav om ’ensretning’
  • Tiltag for at begrænse kontakten mellem elever i skoler og på uddannelser
  • Skærpet opfordring til hjemmearbejde på både private og offentlige arbejdspladser
  • Skærpet forsamlingsloft ved fritidsaktiviteter for børn og unge
  • Styrket politimæssig kontralindsats
  • Opfordring til borgerne om at omgås med færrest mulige personer


De nødvendige tiltag træder som udgangspunkt i kraft den 7. december 2020, men der opfordres til snarest muligt at følge de nye retningslinjer. Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 2. januar 2021.

Sundhedsministeriet har den 3. december 2020 udsendt pressemeddelelse og faktaark om tiltagene i Helsingør.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 03.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her