8020 - Tiltag for at begrænse coronasmitte i Hovedstadsområdet

Tiltag for at begrænse coronasmitte i Hovedstadsområdet


Myndighederne har besluttet at iværksætte nye tiltag for at begrænse stigende smitte i 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Nogle tiltag vil dog også gælde nationalt.

De 17 kommuner er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

De nødvendige tiltag træder som udgangspunkt i kraft den 7. december 2020, men alle opfordres til snarest muligt at følge de nye retningslinjer. Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 2. januar 2021.

Sundhedsministeriet har den 1. december 2020 udgivet denne pressemeddelelse og denne informative pjece om alle tiltagene og deres rækkevidde.

Tiltagene vedrører detailhandlen, skole og uddannelse, arbejdspladser i forhold til hjemmearbejde samt børn og unges idræts- og fritidsaktiviteter. Der indføres desuden en intensiveret testindsats, opfordring til unge om at blive testet, styrket smitteopsporing og isolationsindsats samt styrket politimæssig kontrolindsats.

For de almene boligorganisationer kan opmærksomheden særligt henledes på følgende:

Aktiviteter for børn og unge under 21 år
Nationalt indskrænkes visse undtagelser til forsamlingsforbuddet, således det ikke længere er muligt at være 50 personer i forhold til fritidsaktiviteter for børn og unge op til 21 år – grænsen er nu 10 personer i henhold til forsamlingsforbuddet. Denne indskrænkning gælder dog ikke for aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år, hvor det fortsat er muligt at være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Hjemmearbejde
I de berørte kommuner opfordres både offentlig og private arbejdspladser, herunder almene boligorganisationer- og administrationer, kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Det forventes af myndighederne, at ledelsen på alle arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemme.

Det boligsociale område er dog stadig at betragte som en kritisk funktion og bliver således ikke påvirket i forhold til opfordringen til hjemmearbejde.

Møder i beboerdemokratiet
I de berørte kommuner er det fortsat muligt at afholde erhvervsrelaterede aktiviteter, herunder generalforsamlinger. Det vil således være muligt at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger. De midlertidige regler på boligområdet gælder også fortsat, og det vil – efter en konkret vurdering af situationen omkring det enkelte møde - være muligt at udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger samt at udskyde eller aflyse afdelingsmøder i henhold til disse midlertidige regler, som nævnt i BL Informerer nr. 6220 og nr. 7120.

Hvis mulighederne for mødeafholdelse ændres i kølvandet på de skærpede regler for at begrænse coronasmitten i Hovedstadsområdet, vil der straks blive udsendt et BL informere herom.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

Oprettelse: 02.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her