7620 - Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland

Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland

Den 5. november blev der iværksat lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland som omtalt i BL Informerer nr. 7420. Der blev bl.a. iværksat tiltag omkring færden ind og ud af 7 kommuner og restriktioner for skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik, kulturliv mv. i de berørte kommuner.

Myndighederne indfører pr. mandag den 16. november 2020 en mindre lempelse af restriktionerne inden for de syv kommuner i relation til den geografiske mobilitet, kollektiv trafik og på skoleområde.

Det betyder, at beboerne i de berørte kommuner kan færdes i alle 7 kommuner og ikke længere opfordres til alene at krydse kommunegrænser mellem de berørte kommuner i særlige tilfælde. Der vil igen være mulighed for at anvende kollektiv transport på tværs af de berørte kommuner – og børn i 5.-8. klassetrin må komme tilbage i skole.

De øvrige lokale tiltag og restriktioner i forhold til nærliggende kommuner, for serveringssteder, forsamlinger, kultur- og foreningsliv er fortsat gældende til og med den 3. december 2020.

Det fulde overblik over lempelserne og de fortsat gældende lokale tiltag og restriktioner findes i pressemeddelelse og faktaark på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.11.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her