7210 - Nye regler om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang

Krav om mundbind og visir udvides fra torsdag den 29. oktober 2020 til – foruden serveringssteder - også at gælde detailhandlen, aktiviteter i uddannelses, kultur- og fritidsinstitutioner samt aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund. Reglerne gælder lokaler med offentlig adgang indenfor de nævnte områder – og ikke generelt for alle lokaler med offentlig adgang.

Reglerne er offentliggjort onsdag aften i en ny bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.
Krav om mundbind gælder indtil videre frem til og med 2. januar 2021.

Hvem skal bære mundbind og hvor
Det præcises bl.a. i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at kunder, brugere, tilskuere skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

2) Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.

3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Reglerne omfatter også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende.

Der er dog flere undtagelser til krav om mundbind. Følgende er undtaget:

  • Børn i alderen 0-11 år
  • Medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang., herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.
  • Kunder, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.
  • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.Lokaler og aktiviteter i almen boligafdelinger
For de almene boligorganisationer og – afdelinger betyder det, at beboerne ikke skal bære mundbind på fælles arealer som opgange, vaskeri mv.

Kontorlokaler som f.eks. ejendoms- og administrationslokaler er heller ikke omfattet af kravet om mundbind.

For aktiviteter i beboerlokalerne vil det være afgørende, hvordan lokalet anvendes:

- Hvis beboerlokalet fungerer som kulturhus, eller der udføres sociale aktiviteter som f.eks. bankospil, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.

- Hvis der er tale om en beboercafé, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 om serveringssteder.

- Hvis beboerlokalet anvendes til et privat arrangement af en beboer, så vil der alene være krav om mundbind, hvis det efter en konkret vurdering omfattes som et serveringsted – fx hvis der er ansat personale til at servere.

-Ved afholdelse af beboermøder i boligafdelingen er der krav om mundbind for mødedeltagerne, idet sådanne møder må betragtes som foreningsaktiviteter i foreningslokaler, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. nr. 3.

Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så er det tilladt at anmode om brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis anmodningen ikke følges.

De kommende dage vil myndighederne formentlig orientere yderligere omkring forståelsen af reglerne. BL opdaterer BL’s coronasite i overensstemmelse med de præciseringer, der måtte komme.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen 

 

Oprettelse: 28.10.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her