7120 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud

Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud

BL har modtaget flere henvendelser omkring afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændringen af det lille forsamlingsforbud fra 50 personer til 10 personer, som skete med virkning fra den 26. oktober 2020.

Ændringen af det lille forsamlingsforbud påvirker umiddelbart ikke muligheden for at afholde møder i beboerdemokratiet.

Der gælder undtagelser til det lille forsamlingsforbud – det gælder bl.a. for arrangementer, aktiviteter eller lignende, hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. I disse situationer må man være op til 500 personer – med adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal.  Det fremgår § 3, stk. 1 nr. 5 og § 9, stk. 1 nr. 1 i gældende bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Det er altså muligt at holde f.eks. afdelingsmøder med op til 500 deltagere, hvis mødedeltagerne i det væsentligste sidder ned i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Det indebærer, at hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx forplejning i en bar, på et bord eller lignende.

Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe forplejning ned til deltagernes pladser.

Det er derimod ikke tilladt at forlade pladserne for f.eks. at gå ind i et tilstødende lokaler (f.eks. en restaurant) og spise frokost dér, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Der er dog almene boligorganisationer og -afdelinger, som er bekymret for at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder i denne tid, hvor smitten er stigende – selvom reglerne om forsamlingsforbud ikke forhindrer afholdelse af møderne.

Det fremgår af de midlertidige regler på det almene boligområde, at udskydelse/aflysning af møder alene er muligt, så længe et forsamlingsforbud forhindrer afholdelse af møderne. Trafik- og Boligministeriet har fortolket det således, at de midlertidige regler kan finde anvendelse, når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko - uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v.

Det betyder, at boligorganisationen har mulighed for at beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmøder samt udskyde repræsentantskabsmøder, hvis der er udstedt særlige tiltag af sundhedsmyndighederne for at undgå smittespredning – sådan som det ses for øjeblikket.

Der må foretages en konkret vurdering i forhold til det enkelte møde. Fra myndighedernes side anbefales det at begrænse den sociale omgang, men samtidig opfordres der også til at samfundet holdes i gang – og det må således konkret vurderes, om det anses for nødvendigt at afholde det planlagte møde ud fra denne afvejning.

Det kan således være vigtigt at få afholdt f.eks. et afdelingsmøde, hvor der skal træffes beslutning om helhedsplaner, renoveringer og andet, som ikke kan vente og ikke egner sig til en urafstemning.

Spørgsmål herom kan rettes til corona@bl.dk.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 28.10.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her