7020 - Forlængelse og ændring af forsamlingsforbud – og nye og skærpede restriktioner på grund af coronasmitte

Statsministeren og Sundhedsministeren har den 23. oktober meldt ud, at forsamlingsforbud og de særlige restriktioner - der skulle gælde til den 31. oktober 2020 – er forlænget og skærpet.

Det lille forsamlingsforbud bliver mandag den 26. oktober 2020 ændret fra 50 personer til 10 personer – indtil videre frem til og med den 22. november 2020. Gældende restriktioner bliver forlænget og nye skærpede tiltag bliver iværksat – og de gælder frem til den 2. januar 2021.

Forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud bliver pr. 26 oktober 2020 ændret fra 50 personer til 10 personer. Det betyder, at det er forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede samtidig.

Der gælder dog fortsat en række undtagelser til forbuddet – som bl.a. omfatter møder beboerdemokratiet med mere end 10 deltagere.

Det er således stadig muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere (i overensstemmelse med det store forsamlingsforbud), hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Dette krav om en ”fast plads” for sådanne arrangementer indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser. Læs nærmere om afholdelse af møder i beboerdemokratiet på BL’s coronasite – og på coronasmitte.dk om Arrangementer og forsamlinger.

Det lille forsamlingsforbud ændres altså, mens det store forsamlingsforbud bibeholdes – og begge forsamlingsforbud vil blive forlænget frem til den 22. november 2020. Bekendtgørelserne er dog endnu ikke officielt ændret i overensstemmelse med udmeldingerne. De officielle bekendtgørelser vil kunne findes på BL’s coronasite under ”Generelt om forsamlingsforbud”.

Restriktioner
De gældende restriktioner bl.a. for kollektiv trafik, restauranter, natteliv og private fester bliver forlænget, og der indføres skærpede regler omkring mundbind på lokaler med offentlig adgang og salg af alkohol mv. Der opfordres desuden til, at sociale aktiviteter begrænses yderligere.

De nye restriktioner træder i kraft den 26. oktober – dog træder krav om mundbind først i kraft den 29. oktober 2020. Restriktionerne gælder indtil videre frem til 2. januar 2021.

Myndighederne er ved at udarbejde nærmere retningslinjer om kravet om mundbind. De vil blive offentliggjort inden den 29. oktober, hvor kravet træder i kraft.

Det vil formentlig være sådan, at beboerne i de almene afdelinger ikke skal bære mundbind i opgangene, i vaskeriet eller beboerlokaler, medmindre beboerlokaler fungerer som kulturhus eller af anden grund er åben for alle og enhver, eller fungerer som serveringssted. BL orienterer nærmere herom på BL’s coronasite under ”Mundbind – hvor og hvornår”.

Overblik over regler og tiltag
Læs også Sundheds- og Ældreministeriets orientering om den aktuelle situation, hvor der gives udtryk for den bekymrende stigning i smitte, som baggrund for seneste tiltag.

Få et hurtigt overblik med sundhedsministeriets oversigt over gældende og nye COVID-19-tiltag og infografik fra coronasmitte.dk om restriktioner pr. 26. oktober 2020.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til BL’s coronaholtine på mail – corona@bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

Oprettelse: 24.10.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her